Nyheter

EU-pengar för stadsutveckling söks av Umeå kommun

Umeå kommun går vidare och söker pengar från EU:s Horizon 2020-program i två olika samarbeten med flera andra europeiska städer, företag och universitet. Målet är att utveckla grönområden för att främja hälsa och välmående i städer.

Planen är att med sökta medel finansiera två utvecklingsprojekt:
”Gröna helande kilen”, skogsområdet mellan Universitetsstaden, Tomtebo strand och Ålidhem, ska göras mer tillgängligt med besökspunkter, aktiviteter för rörelse, avslappning och samvaro. Det är Umeås bidrag i projektsamarbetet ”Liveable cities”.

Bölevägen på Teg ska rustas upp i fyra etapper, med åtgärder som bland annat höjer trafiksäkerhet och ökar hälsa. Det är Umeås bidrag i projektsamarbetet ”Go GreenRoutes”.

Projekten är i linje med flera av kommunens miljö- och hälsomål, till exempel god samhällsplanering och goda livsvillkor.

Utveckling ska ske i samarbete främst med människor som normalt inte vistas i skog och mark, till exempel utrikesfödda kvinnor, socialt utsatta ungdomsgrupper och människor med psykisk ohälsa.

Tänkt budget för Umeå kommun är cirka 600 000 Euro (cirka 6 miljoner kronor) per projekt. Horizon 2020-projekt är helt finansierade, så kommunen behöver inte vara med och betala. Vid positivt besked kan projekten starta under hösten 2020 och pågå i fyra år.