Nyheter

Många överraskningar vid kyrkorenovering

När Asker-Lännäs pastorat vände sig till Comfort-medlemmen Mählqvist Rör för hjälp med ett nytt värmesystem till Askers kyrka, visade sig uppdraget innehålla en hel del överraskningar.
I Askersby i Strängnäs stift ligger Askers kyrka. Den invigdes 1768 och har sedan dess kompletterats och rustats upp med jämna mellanrum. I början av 2016 blev doften av mögel i kyrkan allt tydligare och Asker-Lännäs pastorat gjorde en upphandling för att renovera kyrkan. Mählqvist Rör fick möjligheten att utföra VS-entreprenaden.
– En teori var att det gamla värmesystemet läckte, men det visade sig att lukten kom från tryckimpregnerat virke som hade lagts dit på 60-talet. Vi installerade ändå ett helt nytt värmesystem eftersom det gamla var så ålderstiget förklarar Mikael Mählqvist, delägare på Mählqvist Rör AB.
Samtliga radiatorer under bänkarna togs bort. Istället fick en ventilationsanordning ta hand om den största delen av uppvärmningen. En utmaning var det begränsade utrymmet i pumpgropen vid den inkommande kulverten. På ett utrymme som var 1,5m x 1,0m x 0,5m skulle en värmeväxlare, cirkulationspump, expansionskärl och smutsfilter få plats. Men projektet innebar fler utmaningar. Under trägolvet låg ett stengolv där stenblock på flera hundra kilo försvårade de nya installationerna.
– Vi var ju tvungna att lyfta vissa delar av golvet för att komma in med nya värmerör. Men förutom stenblocken fanns också en grav som ingen visste om. Då fick arbetet stanna upp och vi fick avvakta att arkeologerna blev klara. Det tog ungefär en månad innan vi kunde fortsätta och mars 2017 blev vi klara.