Nyheter

Långa beslutsvägar straffar fastighetsbranschens digitalisering

I januari uppvaktade vi som bekant digitaliserings- och energiminister Anders Ygeman med ett skriftligt erbjudande om att kostnadsfritt analysera energiåtgången i departementets äldre byggnad. Vi har ännu inte hört ett sus. Men det är inte bara på ministernivå som det tar tid att fatta beslut. Fastighetssverige har länge vilat på hanen när det gäller fortsatt digitalisering av byggnadsbestånden.
Det här skriver Jan Ström, Managing Director för LeaseGreen Sverige AB
Det har vi på LeaseGreen lagt märke till i de många diskussioner vi fört med olika fastighetsbolag. Vad kan det bero på? Det är ju välkänt i branschen att energieffektivisering har stor betydelse för såväl lönsamheten som det ekologiska fotavtrycket och att inomhusklimatet är en av de viktigaste faktorerna för att hyresgästen ska vara nöjd och vilja sitta kvar. Och att vägen dit stavas digitalisering är inte heller något nytt. Faktum är att redan på 1970-talet startade digitaliseringen av styr- och reglertekniken, nästa steg kom på 1990-talet då man började koppla samman driftssystem i fastigheten. Det tredje steget har tagit längre tid och pågår fortfarande: datadriven fastighetsdrift.
Vi har försökt kartlägga vad som gör att besluten tar så lång tid. Nu är LeaseGreen inte en utredningsverksamhet, men vi har ändå funnit följande:
1. Det finns en trögrörlighet i traditionella beslutsvägar och som hämmar digitaliseringen av fastighetsbranschen. Trög organisation hotar dock mer än digitaliseringen och måste prioriteras för överlevnaden.
2. Oro runt den egna karriären gynnar inte heller fastighetsdigitalisering. Samtidigt är det nu det är möjligt att öka sin kompetens och därmed framtidsäkra sin karriär i branschen. Om några år kan läget vara annorlunda.
3. Det i grunden positiva marknadsläget missgynnar fastighetsdigitalisering. Oavsett detta behöver dock alla fastighetsägare fortsätta förädla sina investeringar. Annars urholkas det långsiktiga värdet.
Så vad behövs för att fastighetsbolagen ska nå det tredje steget av digitaliseringen, det som av vissa kallas digital transformation? Vi har tre förslag.
Pilotprojekt – i mindre skala. Alla fastighetsbolag borde ha minst ett digitaliseringsprojekt som de använder som intern testbädd och kunskapsbas. Jobba med learning-by-doing, börja experimentera och sedan skala upp.
Ledarskap – för att komma över trögheten som finns internt i vissa organisationer behövs ledare som engagerar sig praktiskt i digitaliseringen och gör klart för alla medarbetare att detta är den väg företaget måste gå och att ledningen förväntar sig att alla bidrar till den.
Förebilder – det behövs fler från branschen som visar upp vad de gjort och hur, gärna även misstagen och sina lärdomar, men också de vinster de beräknar få.
Priset för att inte fullfölja digitaliseringen kan bli mycket högt. Vi behöver inte ta det slitna Facit- eller Kodak-exemplet för att påminna om vad som kan hända när företag undviker att ta konsekvenserna av stora teknikskiften. Det finns också gott om företag som kan teknik och som letar efter nya möjligheter på eftersatta marknader. För här är saken: den svenska fastighetsbranschen kommer att uppleva stora förändringar på efterfrågesidan de kommande åren. Butiksdöden till följd av ökad e-handel har bara börjat i Sverige. I mindre svenska centrumområden har det räckt med att Systembolaget eller ICA-handlaren flyttar för att fastighetsägare ska hamna i ett utsatt uthyrningsläge. I USA står hela köpcentra öde efter Amazons härjningar, en förändring skedde snabbt och som tog många på sängen trots högt ringande varningsklockor. Även trenden mot ett flexibelt arbetsliv fortsätter, vilket innebär att var, när och hur medarbetare jobbar påverkar hyresgästens behov av och önskemål på utformningen av kontorsutrymmen: mindre, bättre och flexibla ytor.
Allt detta innebär att fastighetsägare måste skapa nya värden med sina fastigheter för att kunna marknadsföra ett attraktivt och innovativt erbjudande till potentiella hyresgäster.
Slutligen har vi träffat mängder av studenter som undrar varför det tar så lång tid för fastighetsbolag att börja digitalisera verksamheten, något de trott var igång för länge sedan. Här finns en risk att de nybakade ingenjörerna skiftar karriärriktning mot andra och mer spännande arbetsgivare.
Sammanfattningsvis är snabb digitalisering inte något förbehållet start-ups. Större delen av den svenska industrin har förstått att framtiden stavas ettor och nollor. Vem i fastighetsbranschen kommer att tända facklan för en ökad hastighet av branschens digitala transformation?
Av Jan Ström, Managing Director för LeaseGreen Sverige AB
Foto: Kjell-Arne Larsson