Nyheter

Svevia anlägger för trivsel i Brunnsparken

Bunnsparken i centrala Göteborg ska rustas upp. På uppdrag av Göteborg Stad, park- och naturförvaltningenska Svevia förvandla parken till en ljusare, grönare och mer välkomnande plats.
Parken ligger mitt i Göteborgs centrum i en intensiv miljö med mycket folk i rörelse och med bussar och spårvagnar. Samtidigt upplevs Brunnsparken som mörk och otrygg. Svevias uppdrag är att rusta upp parken genom att öppna upp parkmiljön samtidigt som bevarandevärda träd sparas. Det ska skapas mer öppna ytor med fler sittplatser, utföras nyplantering och göra parken bättre upplyst.
– I uppdraget ingår det även att uppdatera VA-ledningar spill- och dagvatten, säger Malin Krantz, Svevia.
Området Brunnsparken är inte bara en park utan också Sveriges näst största hållplatsläge för kollektivtrafik, med både buss- och spårvagnstrafik.
– Att utföra anläggningsarbete i den här miljön är utmanande, det säger sig självt. Vi behöver använda arbetsfordon, göra materialtransporter och schakta där folk vill röra sig och där kollektivtrafiken ständigt passerar. Men vi har gjort det förr och känner oss trygga med att vi kommer att få det att fungera även den här gången.
Senast Svevia arbetade i Brunnsparken var i samband med att statyn Johanna restaurerades 2015. Då hittades arkeologiska fynd i marken och det finns en beredskap för att det även den här gången kan komma att göras fynd.
– Vi arbetar på uppdrag av Göteborg Stad, park- och naturförvaltningen. Grävningsarbetet sker varsamt och trafikpåverkan planeras noggrant och sker i nära samråd tillsammans med dem.
Projektet beräknas starta i augusti och ska vara avslutat i slutet av mars 2020. Kontraktet är värt cirka 18 miljoner kronor.
Gestaltningsförslag på hur Brunnsparken kommer att se ut när Svevias arbete är utfört.
Bild : White Arkitekter.