Nyheter

Lansering av CAIRY: Appen som ska ge missbrukande livet tillbaka

Nu lanseras appen CAIRY av två svenska entreprenörer som sedan ett par år tillbaka är nyktra alkoholister. Alkoholism är en kronisk sjukdom som närmare 800 000 vuxna svenskar och flera hundra miljoner i världen lider av och den skadar långt fler i dess närhet. Att söka hjälp kan vara svårt och därför lanseras nu CAIRY. Appen ska bli världens största nätverk för människor i missbruk och deras anhöriga/medberoende.
– Vi vill sänka tröskeln för missbrukande människor som behöver hjälp och ge dem kraften att hitta tillbaka till livet. Att som första steg gå på ett möte hos exempelvis en fysisk självhjälpsgrupp kan kännas svårt för många, skammen och bristen på möten i närheten kan vara anledningar att inte gå dit. Då är det enklare att ladda ner en app. Telefonen har man alltid med sig, och man kan snabbt få stöd när man behöver det, säger Andreas Haglund, nykter alkoholist, medgrundare och vd för CAIRY.
Bakom lanseringen av CAIRY står Andreas Haglund och Per Lundberg, två framgångsrika entreprenörer som båda idag är nyktra alkoholister.
– Det är hög tid att ta frågan om alkoholism på allvar och se den för vad den är; en kronisk sjukdom som behöver behandling livet ut. Alkoholism drabbar tyvärr väldigt många och i kölvattnet kommer tragedier i familjer och bland människorna runtomkring. Dessutom kostar missbrukare och konsekvenserna av deras handlande samhället oerhört mycket pengar, säger Andreas Haglund.
Ett stort steg i sökandet efter hjälp är att erkänna för sig själv att man är sjuk och få bekräftelse och hjälp av människor som förstår vad man går igenom. CAIRY är platsen där man kan få stöttning, förståelse och omtanke, men också handfasta tips och råd – något som är svårt att få i vårt samhälle idag.
– Vi behöver ändra stigmat kring alkoholism. Mindre än 10 procent av de alkoholmissbrukande söker hjälp. Det är många som känner skam, men det är inte skamligt och det är inte ditt fel att du är sjuk – däremot är det ditt ansvar att kontrollera din sjukdom och hålla dig nykter. Att hålla sig nykter är den svåraste delen, ofta för att man känner sig ensam. Gamla vänner kanske fortsätter i tidigare mönster, eller så finns det inga vänner kvar. Då är det viktigt att man får dela erfarenheter och träffa människor i samma situation, säger Andreas Haglund.
IT-plattformen som CAIRY bygger sitt sociala nätverk kommer att vara baserad på AI (artificiell intelligens). Medlemmarna kan interagera med andra som har liknande bakgrund och situation, gärna geografiskt nära så det blir enkelt att arrangera aktiviteter. Med en sekretessnivå som bestäms av medlemmen själv delar man bara med sig av så mycket man vill. Videosamtal i grupp gör det enkelt att stötta varandra och utbyta kunskap och erfarenheter. Dessutom kan man ta del av en ständigt växande kunskapsbank som byggs upp av medlemmarnas egna erfarenheter.
Ett medlemskap i CAIRY kostar 99 kr/mån.
– Vi tar ut en medlemsavgift av flera anledningar. Först och främst för att vi ska ha råd att fortsätta att utveckla vår plattform, samtidigt vill vi ha seriösa medlemmar som engagerar sig och som vill uppnå något. Dessutom vill vi så långt som möjligt vara oberoende av extern finansiering och annonsörer då vi ser sekretessen som helt avgörande för vår modell, säger Andreas Haglund.

Bilden:
Andreas Haglund medgrundare och vd för CAIRY.