Nyheter

Quartiers Properties erhåller renoveringslån om 2,5 MEUR

Quartiers Properties AB har enligt plan säkerställt finansiering för den planerade renoveringen av hotellet på Centro Forestal Sueco i Marbella. Lånefinansieringen bedöms komma att utgöra majoriteten av Bolagets del av totalinvesteringen i renoveringsprojektet, som är en saminvestering med delägarna i operatörsbolaget. Bolaget lämnar säkerhet i den aktuella fastigheten.
Värdet på fastigheten enligt den senaste värderingen från CBRE uppgår till cirka 10,0 MEUR innebärande en lånekvot om 25 procent. Bolaget kommer, om det anses lämpligt, undersöka möjligheten att utöka lånekvoten när hotellet är färdigrenoverat.
Vi har de senaste tre månaderna säkerställt lånefinansiering om 6,0 MEUR från olika aktörer i Madrid. Verksamheten på Centro Forestal har bedrivits i begränsad omfattning de senaste åren och på grund av det stötte vi initialt på ett antal utmaningar i våra diskussioner med spanska banker, som generellt är restriktiva till fastighetslån där verksamheten ännu inte kommit igång. Att vi lyckats säkerställa finansiering med bankerna BBVA och Sabadell, samt med Frux Capital är ett bevis på att dessa aktörer delar vår övertygelse och tro på bolagets förmåga att fortsätta generera tillväxt, säger Marcus Johansson Prakt, tf. VD.