Nyheter

Avonova startar ny HR-tjänst

Nu lanserar företagshälsan och kunskapsföretaget Avonova en helt ny tjänst med fokus på HR-stöd, Avonova HR-konsult. Tjänsten, som riktar sig till små och medelstora företag, är den första av sitt slag bland Sveriges företagshälsor.
– Det känns både roligt och angeläget att nu också kunna erbjuda våra kunder stöd kring frågor som rör HR-arbetet, eftersom många små och mellanstora företag saknar en HR-avdelning, säger Stefan Persson, marknads- och affärsutvecklingschef på Avonova.
Avonova HR-konsult blir ett fristående affärsområde vid sidan av företagshälsan och är en del i företagets utveckling mot en verksamhet som rymmer mer än vård och hälsa. Den nya tjänsten innebär att företag och organisationer kan få hjälp från någon av Avonovas specialiserade HR-konsulter kring HR- och personalärenden.
Kunden tecknar ett abonnemangsavtal som ger hög tillgänglighet på rådgivning via i första hand telefon, chatt eller mejl. Det finns också möjlighet till snabb access till Avonovas läkare, sköterskor eller psykologer. Tjänsten, som är den första av sitt slag bland Sveriges företagshälsor, har tillkommit som svar på en ökad efterfrågan på HR-stöd.
– I dag finns en stor medvetenhet bland arbetsgivare om hur viktigt det är att arbeta strukturerat och proaktivt med HR-frågor, men många arbetsplatser saknar interna resurser för detta. Där vill vi hjälpa till, säger Stefan Persson.
Avonova erbjuder tjänster inom företagshälsa och management och finns på cirka 120 orter i 17 län i Sverige. Bland de 9 000 kunderna ingår både stora och små företag samt ett 90-tal av landets kommuner. Sammanlagt 800 000 anställda har Avonova som sin företagshälsa.
Lanseringen av den nya tjänsten är ett led i att Avonova breddar sin verksamhet och stärker sitt erbjudande som kunskapsföretag. I samband med det kommer företaget att använda namnet Avonova Human Capital, för att sätta fokus på medarbetarnas värde hos kunderna.