Nyheter

1750 namnunderskrifter överlämnade i protest mot 22 miljoner i värdeöverföring

Hyresgästföreningen i Eskilstuna lämnade idag den 11 april över 1750 namnunderskrifter mot värdeöverföringen från Eskilstuna kommunfastigheter till Eskilstuna kommun. Tommy Holm, ordförande i Hyresgästföreningen Eskilstuna, lämnade över namnunderskrifterna till kommunalråden Mikael Edlund (S) och Marie Svensson (S).
– Det blev ett bra samtal mellan hyresgästrepresentanterna och kommunpolitikerna. Vi framförde att pengarna behövs i bolaget för underhåll och nybyggnation samt att det blir en extra beskattning av hyresgästerna. Våra synpunkter möttes av förståelse även om politikerna inte håller med oss, säger Tomas Bergh, gruppchef på Hyresgästföreningen. Vår kampanj mot värdeöverföringen kommer att fortsätta. Om en månad ska ägardirektiven tas i kommunfullmäktige. Vi kommer inte att vara tysta då heller.
Eskilstuna kommun plockar årligen ut 22 miljoner kronor från Kommunfastigheter (Kfast) och sedan i höstas har Hyresgästföreningen bedrivit en kampanj mot värdeöverföringen, där namninsamlingen varit ett led i det arbetet. Dels anser Hyresgästföreningen att värdeöverföringen blir en extraskatt på Kfasts hyresgäster och dels behövs pengarna i ett bolag som har stort underhållsbehov och samtidigt ska bygga många nya bostäder de kommande åren.
Konflikten ledde bland annat till att hyresförhandlingarna strandade i våras när parterna stod så långt ifrån varandra. Hyresgästföreningen hade lagt ett 0-bud i förhandlingen som avgjordes i HMK med ett resultat på 2,05 % i hyreshöjning från 1 maj.
Bilden:
Tommy Holm ordförande i Hyresgästföreningen i Eskilstuna , Mikael Edlund (S), Marie Svensson (S) och Daniel Tillgren, förhandlare Hyresgästföreningen Region Mitt.