Nyheter

Midsummer storsatsar på produktion av solpaneler till slutmarknaden

Det världsledande svenska solenergiföretaget Midsummer erbjuder fr o m idag det energiproducerande plåttaket ”Midsummer solar roofs” till den nordiska marknaden. ”Midsummer solar roofs” är ett vackert falsat plåttak som är integrerat med Midsummers tunnfilmssolpaneler och med en hög effekt.
Lanseringen av taket är en del av Midsummers nya strategi att sälja solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via kontraktstillverkare, utöver företagets kärnverksamhet tillverkning av produktionsutrustning.
För att möta en ökad efterfrågan på företagets produkter från främst den amerikanska marknaden expanderar Midsummer kraftigt sin kapacitet att tillverka DUO-maskiner, företagets innovativa och unika produktionsverktyg för flexibla och lätta tunnfilmssolceller av typen CIGS. Företaget har också beslutat att vända sig till direkt slutmarknaden – både privatpersoner och företag – för solpaneler som är lämpade för att installeras på olika typ av tak, fasader, deponier, fordon m m i främst urbana miljöer. De kan installeras i efterhand eller vara förintegrerade med byggmaterialet så som i fallet med Midsummer solar roofs. För detta ändamål utvärderar Midsummer utgivningen av gröna obligationer för upp till 500 miljoner kronor.
Företagets nya affärsmodell inkluderar såväl egen produktion in-house av solpaneler för slutmarknaden som etableringen av ett nätverk av kontraktstillverkare, utöver företagets nuvarande tillverkning av produktionsutrustning för tunnfilmssolceller.
Midsummer solar roofs levereras med solpanelerna redan monterade och installationen är lika enkel som för ett plåttak utan solceller. För att förenkla ytterligare för kunderna erbjuder Midsummer installation med totalentreprenad. Midsummers lätta, tunna och flexibla solpaneler tål att beträdas och vikten skiljer sig inte nämnvärt från ett vanligt plåttak, ej heller utseendet eller priset.
Utöver byggnadsintegrerade solpaneler är Midsummers paneler lämpade för manga olika typer av andra tak – korrugerade tak, membrantak, shingles m m – och även för fasader, deponier, fordon, tält o s v
Midsummer solar roofs har en förväntad livslängd på 25 år med en garanti på 15 år för taket, fem års garanti för solpanelerna och en garanti för att taket levererar 90 procent av den installerade toppeffekten efter tio år och 80 procent av den installerade toppeffekten efter 25 år.
Smalare, snyggare och längre
Den nya modellen solcellstak är smalare än den tidigare, vilket gör taket mer estetiskt tilltalande och även ökar den installerade effekten per kvadratmeter. Nya Midsummer solar roofs erbjuder även möjligheten att för längre tak koppla samman solpanelerna vilket gör att Midsummer kan leverera sitt plåttak med integrerade solpaneler i längder upp till 12 meter.
– De senaste åren har solceller haft en snabb tillväxt i världen och i Sverige. För att denna utveckling ska fortsätta och för att ännu fler ska lockas så krävs produkter med snygg design. Vi tar nästa steg i denna utveckling med vårt förfinade tak Midsummer solar roofs. Med solpanelerna förintegrerade i taken är denna produkt närmast en självklarhet för såväl nya byggnationer som för många äldre byggnader, säger Sven Lindström. VD, Midsummer.
På Midsummers nya hemsida www.midsummersolarroofs.se kan privatpersoner lära sig mer om energiproducerande falsade plåttak med solpaneler och enkelt och snabbt få en offert på Midsummer solar roofs med hjälp av en solcellstakkalkylator.
Midsummers DUO-system har tagit positionen som det mest spridda tillverkningsverktyget för flexibla CIGS-solceller i världen. Midsummer är idag världsledande på att kunna producera lätta, böjbara, robusta solpaneler med hög energieffektivitet.