Nyheter

Stora Ensos digitala verktyg underlättar framtidens träbyggande

Idag var Jessika Szyber, affärsutvecklingschef på Stora Enso, på plats som talare i samband med Svenskt Trätekniskt Forums årsmöte på Nalen i Stockholm. Ett 60-tal personer deltog i mötet och de fick en inblick i Stora Ensos satsningar inom träprodukter.
Stora Enso är Europas största leverantör av träprodukter och har levererat trämaterial till över 14 000 byggprojekt världen över.
– Trä är det mest hållbara byggmaterial som finns. I och med det ökade intresset för ett hållbart samhälle och bioekonomin så ser vi en ljus framtid för skogen och vår verksamhet, säger Jessika Szyber.
CLT är framtiden för byggindustrin
Att satsa på forskning och nya innovationer är något som är centralt i Stora Ensos verksamhet och gör att företaget är i framkant med att utveckla förnybara material. Korslimmat trä, CLT, är en innovation som är lätt och stark och kan ersätta betong. Denna produkt skapar helt nya möjligheter för Stora Enso inom byggbranschen.
– Tack vare CLT kan vi bygga höga hus i trä på mer än 12 våningar, halvera byggtiden och minska transporterna med över 80 procent till och från byggarbetsplatserna. CLT är verkligen framtiden för byggindustrin, poängterar Jessika Szyber.
Ökat intresse för digitala verktyg
Jessika berättar att förutom att erbjuda en bred portfölj av högkvalitativa träprodukter har företaget även ett antal digitala verktyg som underlättar för olika aktörer i byggprocessen. Verktygen är gratis att använda och syftet är att öka kunskapen och byggandet i trä.
Stora Enso erbjuder bl a ett ritprogram för arkitekter som visar hur man kan projektera för att uppnå byggnadskraven. Dessutom finns en app, ”CLT 360”, för att effektivisera logistiken på byggarbetsplatsen.
– Entreprenören scannar QR-koden på trämaterialet när det kommer till byggarbetsplatsen och ser då i en 3D-modell var materialet ska installeras, vilken kvalitet det har samt vikt på elementet, säger Jessika Szyber.
Intresset för beräkningsverktyget Calculatis för ingenjörer har ökat i rask takt senaste tiden.
– Det är väldigt roligt att vi nu har över 10 000 personer runt om i världen som använder sig av vårt beräkningsverktyg för träprodukter, säger Jessika Szyber.
Mer kapacitet och samarbete med Tekniska museet
Att Stora Enso satsar inom träprodukter går det inte att ta miste på. Den 28 maj invigs den nya CLT-produktionslinjen på Gruvöns sågverk, som är en av världens största och mest moderna produktionslinjer för korslimmat trä. Det är en investering på en halv miljard kronor. Produktionskapaciteten är 100 000 kubikmeter korslimmat trä per år, vilket motsvarar material till cirka 4500 normalstora lägenheter.
Stora Enso är även huvudpartner i projektet Wisdome på Tekniska museet i Stockholm. Där kommer en träbyggnad att skapas för en ny typ av kunskapsmiljö, där trä och digitalisering har en central roll.
– Vi ser fram emot att våra träprodukter används på ett hållbart, innovativt och kostnadseffektivt sätt för att skapa en byggnad som tänjer på gränserna och visar vad som är möjligt att skapa med framtidens byggmaterial, säger Jessika Szyber.
Bilden:
Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef på Stora Enso.
Foto: Stora Enso