Nyheter

Goldbeck förvärvar franska GSE

Det tyska byggföretaget Goldbeck, med dotterbolag i Sverige, förvärvar den franska byggkoncernen GSE. GSE är en internationell byggentreprenör som omsatte 570 miljoner euro under 2018. Transaktionen är ännu inte godkänd utifrån konkurrens- och kartelllagstiftning men affären väntas slutföras under det andra kvartalet 2019.
Goldbeck förvärvar 100 procent av GSEs aktier från Towerbrook Capital Partners och övriga aktieägare. Som strategisk investerare har Goldbeck ett långsiktigt perspektiv på att inkludera GSE i sin kärnverksamhet – att vara en fullserviceentreprenör till inhemska och internationella företag.
– Goldbeck har beslutat att göra detta förvärv inte bara för att utöka sin geografiska närvaro utan också för att utnyttja två starka företags kompletterande kompetens för att därmed kunna erbjuda våra kunder ett ännu bredare utbud av värdetilläggsprodukter och tjänster, säger Jan-Hendrik Goldbeck, vd för Goldbeck.
Goldbeck arbetar för närvarande huvudsakligen i Tyskland och Centraleuropa. Genom GSE kommer företaget även att täcka de västra och södra europeiska marknaderna och ser även möjlighet att dra nytta av GSEs närvaro i Kina.
– Goldbeck förvärvar inte bara män och kvinnor och ett geografiskt fotavtryck, man investerar också i en effektiv och flexibel expertis, som kompletterar den egna, säger Roland Paul, vd för GSE och tillägger att Goldbeck grundades utifrån samma värderingar som GSE – tro på entreprenörskap, betoning på högkvalitativt arbete och respekt för sina anställda.
Genom att Goldbeck och GSE, två starka aktörer på sina respektive marknader, går samman skapas en ledande aktör på den europeiska marknaden för kommersiell nyckelfärdig byggnation. GSE blir ett dotterbolag till Goldbeck men behåller sin självständighet och kommersiella identitet. Bolaget kommer också att fortsätta sina ambitiösa forsknings- och utvecklingsinsatser, vilka kompletterar Goldbecks innovationsdrivna strategi på ett bra sätt.
Faka:
Goldbeck är ett byggföretag som är verksamt över hela Europa och fokuserar på att utveckla och uppföra industri- och logistikhallar, kontorsbyggnader och större parkeringshus. Man arbetar med hela kedjan från planering och produktion till förvaltning och renovering av befintliga byggnader.
Genom att i stor omfattning arbeta med prefabricerade moduler erbjuder vi hög kvalitet, snabba byggtider och ett kostnadseffektivt genomförande. Tillverkningen av modulerna sker primärt i de egna fabrikerna.
Företaget grundades tyska Bielefeld år 1969 och idag omsätter Goldbeckkoncernen 2,7 miljarder euro och har 6 200 anställda. Under 2018 har Goldbeck öppnat kontor i Göteborg för att därifrån bearbeta den skandinaviska marknaden.