Nyheter

Detta oroar landets bostadsrättsägare

Hur insatta är egentligen svenska bostadsrättsägare i sin förenings ekonomi och vad bekymrar de sig för?
Enligt Sveriges Bostadsrättsrapport 2019 saknar förvånansvärt många inblick i och förståelse för sin förenings ekonomiska situation. Faktum är att drygt varannan uppger att de har mindre eller ingen koll alls. Samtidigt uppger 49 procent att de bekymrar sig för att styrelsen saknar rätt kompetens när det kommer till föreningens finanser.
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB presenterar Sveriges Bostadsrättsrapport 2019. En riksrepresentativ undersökning av Ipsos NORM där över 1 000 bostadsrättsägare gett sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt, hållbarhets- och framtidsperspektiv. Rapporten visar att fler än varannan bostadsrättsägare, 53 procent, har dålig koll på sin förenings finanser. Än mer oroväckande kan det tyckas vara att var femte styrelseledamot i svenska bostadsrättsföreningar uppger sig ha mindre eller ingen koll på ekonomin.
– De flesta ser till att få koll på föreningens ekonomi innan köp, men efter det tappar många intresset och uteblir från möten och stämmor. Oroligheterna på bostadsmarknaden kan i viss mån begränsas genom att få koll på ekonomin, såväl din egen som föreningens. Bostadsrättsföreningens lån ägs trots allt av de boende tillsammans, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på Sveriges BostadsrättsCentrum AB.
Stigande räntor och oförutsägbara kostnader
Den rådande osäkerheten på marknaden har onekligen haft inverkan på landets bostadsrättsägare. De orosmoment som har ökat mest från ifjol är ränteökningar och oförutsägbara kostnader. Men det man inte vet har man heller inte ont av. Det visar sig nämligen att de som är mest insatta i föreningens finanser också är de som oroar sig mest för ekonomiska faktorer som kan påverka bostadsrättsföreningen.
Faktum är att dubbelt så många som sitter i styrelsen oroar sig för bostadsrättsföreningens ekonomi än de som inte engagerar sig. Och det som bekymrar styrelsemedlemmarna mest är just räntehöjningar. Medan de övriga medlemmarna istället oroar sig över styrelsens kompetens samt att föreningen inte planerar tillräckligt för framtidens utmaningar.
– Många av landets bostadsrättsföreningar har svårt med att få medlemmarna att engagera sig i föreningens skötsel och ekonomi. Det förvånar mig dock att så pass många som sitter i bostadsrättsföreningens styrelse inte upplever att de har koll på finanserna. Oron för styrelsens kompetensbrist i dessa frågor går ofta hand i hand med en brist på intresse för att skapa sig en förståelse för den ekonomiska situationen. Här har politiker ett viktigt ansvar i att standardisera branschen och göra det enklare för fler att förstå, fortsätter Markus Pålsson.
Det oroar sig flest för:
2019 2018
1. Att styrelsen saknar tillräckligt med kompetens 49% 55%
2. Att föreningen inte planerar tillräckligt för framtidens utmaningar  47% 47%
3. Oförutsägbara kostnader 45% 38%
4. Räntehöjningar 42% 24%
5. Att styrelsen felprioriterar 40% 48%
Bild: SBC