Nyheter

CMB Projekt gör unik satsning på byggprojektens eftermarknad

CMB Projekt AB breddar nu sin kompetens inom styrning av byggnadsprojekt genom att addera eftermarknad till tjänsteportföljen. Med en specialistfunktion för administration och åtgärder vid fel och brister, efterkontroll, kvalitetssäkring, besiktning, ändringar, kontroll av tillägg mm kan CMB nu erbjuda ett helhetsgrepp värt namnet.
Med Eftermarknad kompletteras det övriga tjänsteutbudet – Projekteringsledning, Upphandling, Projektledning, Byggledning och Hyresgästanpassning – med ytterligare en kvalificerad managementtjänst.
– Genom att utveckla Eftermarknad till en särskild tjänst – och resurssätta den med rätt kompetens – erbjuder vi våra uppdragsgivare kvalificerad service och kontroll även över de viktiga slutmomenten i ett projekt, säger Björn Gunnarsson på CMB Projekt AB.
– Förutom att effektivisera det ofta tidskrävande efterarbetet, innebär satsningen också att vi kan nyttja våra olika kompetenser på rätt sätt, fortsätter Björn.
För att kunna satsa fullt ut på Eftermarknad har Johanna Egvärn anställts som Eftermarknadskoordinator. Johanna innehar en kandidatexamen i Service Management och kommer närmast från Part Construction AB, där hon ansvarade för företagets eftermarknad.
Bilden:
Johanna Egvärn ny Eftermarknadskoordinator på CMB Projekt AB.