Nyheter

Nu går starten för fler studentbostäder i Uppsala

Akademiska Hus och SLU bjuder in till startskottet för bygget av 108 nya lägenheter på Ultuna som ska ge 132 studenter och forskare ett campusnära boende. Det här är Akademiska Hus första studentbostäder som utrustas med gemensam husdjursdusch i bottenvåningen och där solceller planeras på taket.
Bostäderna byggs i en befintlig byggnad vid Ultuna hamn nära natursköna Arrheniusplan, som får namnet Hydra och som tidigare har använts som institutionsbyggnad. Här skapas nu varierande boendeformer – från kollektivboende till mindre lägenheter.
Akademiska Hus investerar cirka 193 miljoner kronor i lägenheterna, som bolaget bygger i egen regi. Satsningen ska stärka Uppsalas attraktivitet som studentstad och bidra till SLU:s arbete med att nå sitt uppskattade studentbostadsbehov i Ultuna för de kommande åren.
Medverkar vid startskottet den 25v mars gör Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande, Alice Ersson, ordförande SLU:s samlade studentkår, Roger Pettersson, avdelningschef för Utbildningsavdelningen vid SLU, Peter Bohman, marknadsområdesdirektör vid Akademiska Hus och Susanne Malmgren, chef för studentbostäder vid Akademiska Hus.
Bild: LINK arkitekter