Nyheter

Trimble presenterar Tekla 2019 BIM-programvarulösningar

Trimble presenterar de senaste versionerna av sina programvarulösningar för byggbranschen. Med Tekla Structures 2019, Tekla Structural Designer 2019 och Tekla Tedds 2019 stöds konstruktionsprocessen för verksamheter inom stålkonstruktion och prefabricerad- och platsgjuten betong genom byggbara processer.
Ett innovativt tillvägagångssätt för den digitala omvandlingen av arbetsflöden för AEC (Architecture, Engineering and Construction) och för EPC (konstruktörer, upphandling/anskaffning och byggnation).
Nya Tekla Structures 2019 levererar förbättrade funktioner och ny funktionalitet som möjliggör smidigare arbetsflöden, med mer exakt kontroll, vilket ökar produktiviteten.
• Förbättrad geometri vid beskrivning av böjda konstruktioner, såsom plåtar och trappor, som ökar produktiviteten och tar bort behovet av speciallösningar.
• Nya automatiska funktioner för produktion av modellbaserade ritningar samt uppgraderad dataexport vid prefab-produktion, vilket ger en mer strömlinjeformad kommunikation och informationsöverföring i konstruktionsprocessen, från konstruktion till produktion.
• Modelleringsförbättringar för armering, så som bockning och avkortning genom modellen, rebar set och modifieringsnivåer, detta ger en ökad intuitiv kontroll och effektivitet vid detaljering och dokumentation av förstärkt platsgjuten betong.
• Arbetsflöden för platsgjuten betong (CIP) har också fått ett förbättrat verktyg för gjutenheter vilket gör det enklare än någonsin att skapa tillförlitliga, planerade mängdavtagningar, rapporter och ritningar.
• Formverktyget för platsgjuten betong har uppgraderats och förenklats för ett mer detaljerat och mer effektivt arbetsflöde för formsättning.
Tekla Structures 2019 inkluderar nya verktyget Revit Export, vilket är ett tillägg som ger högre flexibilitet vid arbete med .rvt-filer, och ett nytt Design-To-Cost-verktyg, som ger snabbare beräkningar och mer ekonomiska prefab-lösningar.
Det nya Bridge Creator-tillägget som snabbar på och effektiviserar arbetsflödet tidigt i konstruktionsfasen har införts som en del av en ny roll med en anpassad meny för brokonstruktion som innehåller verktyg för ökad produktivitet.
Ritningsförbättringarna inkluderar en kloningsfunktion som hjälper till att skapa snabbare och enklare GA-ritningar, mer intelligent hantering av ritningsvyer, förbättrad precision för måttsättningspunkter och ökat stöd för mer varierade BIM-objekt. Det har också blivit enklare att följa standarder för dokument och ritningar, med förbättrad Drawing Content Management och justering av mått.
Tekla Structural Designer 2019 har uppdaterat sina funktioner inom flexibilitet och interoperabilitet. De nya funktionerna för bärande väggar, sk Core Walls förbättrar simulering och modellering samtidigt som nya och förbättrade funktioner för export av data kan samverka med Teklas Structures och Autodesk Revit. Dessutom har gränssnittet och användarupplevelsen för Tekla Structural Designer och Tekla Structures förbättrats.
Tekla Tedds 2019 erbjuder nu ännu bättre integration med Tekla Structures, vilket förbättrar hantering av båda produkterna. Användare kan även skapa mer professionell BIM-dokumentation och använda Tedds beräkningar för att skapa professionella PDF:er.
Bilden:
Tekla2019 PowerFab.