Nyheter

Araldite: helt nya akrylatlim konstruerade för extrema förhållanden

Två helt nya MMA lim, Araldite 2050 och Araldite 2051, lanseras av Huntsman Advanced Materials på JEC World Composites Show i Paris.
De nya limmen är konstruerade för extrema krav, och ger snabb strukturell sammanfogning inom- och utomhus under praktiskt taget alla förhållanden. De uppfyller också kraven på såväl snabb automatiserad som manuell montering samt underhålls- och reparationsarbete.
Araldite 2050 och Araldite 2051 härdar snabbt i temperaturintervallet -20°C till + 40 °C, vilket sparar tid utan att kompromissa på prestanda.
De nya extrema limmen härdar i fuktiga miljöer, även i saltvatten, och de har mycket hög vidhäftning med minimal ytbehandling.
Limmen har en enastående vidhäftning på de flesta substrat såsom metaller, kompositer och termoplaster och utmärkt åldrande och väderbeständighet.
ABIC Kemi AB representerar Huntsman Advanced Materials i Sverige.