Nyheter

Den nya serien Carrier AquaForce® PUREtec™

Den nya serien Carrier AquaForce PUREtec 61XWHZE är en ny generation högtemperatursvärmepumpar som använder köldmediet HFO R-1234ze, som har ett lägre GWP-värme, och tillhandahåller varmt vatten upp till 85 grader Celsius.
Carrier, ett världsledande företag inom high-tech värmelösningar, luftkonditionering och kylning, är en del av Carrier, en globalt ledande leverantör av innovativa automationstekniker för värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC), kylning, brand, säkerhet- och byggnation.
Den nya serien 61XWHZE erbjuder mer hållbara kyl- och värmelösningar och använder sig av förnybar energi. Värmepumpen kan utnyttja både naturliga källor såsom grundvatten och havsvatten samt spillvärme från t ex datacentra, gråvatten eller industriprocesser och på så sätt erbjuda hållbara energilösningar för flera värmeapplikationer.
Kombinationen av Carriers teknik och HFO-köldmedium gör att AquaForce PUREtec 61XWHZE kan komplettera traditionella värmepannor i anläggningar för exempelvis fjärrvärme eller industriprocesser. 61XWHZE-enheter kan producera kallt och varmt vatten samtidigt för att kunna vara ett supplement till värmepannor och ersätta kylare. Enheterna är högeffektiva och uppnår ett COP på 3,0 eller mer.
– Fler och fler regeringar ger ekonomiskt stöd till miljöprogram riktade mot produktion av förnybar värme, berättar William Doll, Marketing Manager Europe, Carrier HVAC Europe.

Han fortsätter:
Vi har redan idag prestigfyllda projektreferenser från Schweiz, Norge, Sverige, Frankrike och Nederländerna för flera anläggningar såsom datacentra, fjärrvärme, processapplikationer, arenor eller sjukhus där 61XWHZE högtemperatursvärmepumpar används.

Gå till www.carrier.com för att ta reda på mer om Carries sortiment.