Nyheter

Wihlborgs säljer i Danmark

Wihlborgs har tecknat avtal om att sälja två fastigheter i Köpenhamn om totalt 17 400 m².
Fastigheterna Glentevej 61–65 och Glentevej 67–69 säljs för en köpeskilling som vid avtalets tecknande motsvarar 310 miljoner SEK. Köpare är Viscop Ejendomsselskab, en del av Copi Group och Vision Properties och frånträde av fastigheterna sker den 29 mars 2019.
Wihlborgs förvärvade fastigheterna i oktober 2016 för motsvarande 172 miljoner SEK. Att fastigheterna nu avyttras beror på att ett utvecklingsarbete pågår i området, där inriktningen primärt kommer att vara bostäder.
– Wihlborgs fokuserar på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Vi välkomnar en positiv och framåtriktad stadsutveckling, och när området nu utvecklas mer mot bostäder är det naturligt för oss att sälja fastigheterna till en aktör som är specialiserad på konvertering och utveckling av bostäder, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.
Foto: Forup Fotografi