Nyheter

Stadsutvecklingsprojekt resulterar i nya lokaler åt Cityidrott vid Wrangelska parken

Som en del av ett större stadsutvecklingsprojekt för att rusta upp området vid Wrangelska parken kan föreningen Cityidrott snart flytta in i nyrenoverade lokaler vid Gröna gång.  
Landskrona stad och Landskrona stadsutveckling AB har vidtagit en rad åtgärder för att utveckla området vid Wrangelska parken och öka tryggheten. Arbetet resulterar nu i att föreningen Cityidrott kan flytta in i nyrenoverade lokaler som ägs av fastighetsägaren Heimstaden. Cityidrott arrangerar aktiviteter för barn mellan 6-12 år efter skoltid och kommer nu att ha lokaler på både Puls Arena och Gröna gång.
– Vi ser fram emot att vara en del av utvecklingen av Gröna gång och Wrangelska parken. Att Landskrona stadsutveckling och fastighetsägarna tror på oss och vår verksamhet tycker vi är väldigt roligt. Vi kommer se till att förvalta det förtroendet och utveckla området i Cityidrotts positiva anda, säger Jonny Karlsson, projektledare på Cityidrott.
Utvecklingen av Wrangelska parken innebär också en fortsättning på tidigare insatser så som trygghetsvandringar tillsammans med polisen och boende i området, röjning av skrymmande buskage samt förbättrad belysning.
– Genom att förlägga en del av Cityidrotts verksamhet i området runt Wrangelska parken tillför vi en ny mötesplats för boende här. Det kommer att gynna de många barnfamiljerna i området och dessutom tillföra mer liv och rörelse på gatorna och i parken vilket i sin tur ökar tryggheten, säger Hampus Trellid, vd Landskrona stadsutveckling AB.