Nyheter

Boken som hjälper aktörer i bygg- och anläggningsbranschen med entreprenadjuridik

– 300 frågor och svar om entreprenadjuridik gör det ännu lättare att nå och förstå entreprenad- och upphandlingsjuridiska vardagsproblem. Boken är ett bra verktyg för aktörer i bygg- och anläggningsbranschen kring praktiska situationer under byggprocessens olika skeden, säger Olof Johnson, chefsjurist på Sveriges Byggindustrier.
Under åren 2007-2018 har entreprenadjurister från Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening svarat på frågor i spalten ”Fråga juristerna” i tidningen Byggindustrin.
Syftet har varit att publicera svaren på de vanligaste frågorna avseende affärsavtal, dels från tidningens läsare och dels från Sveriges Byggindustriers 3 600 medlemsföretag. Det är denna bas av frågeställare som har inspirerat och hållit liv i spalten under de gångna åren.
Alla frågor i 300 frågor och svar om entreprenadjuridik är baserade på verkliga fall, men har av praktiska skäl förkortats och anonymiserats. Med rubriksättning och layout har ambitionen varit lättlästa texter som berör och reder ut kniviga juridiska spörsmål.
– En nyhet i denna utgåva är att det längst bak finns tabeller som kopplar frågorna till de standardavtal och lagar som berörs. Det gör att man kan titta på en specifik bestämmelse och hitta exempel på frågeställningar kring den, säger Olof Johnson.
Bilden:
Olof Johnson, chefsjurist på Sveriges Byggindustrier.
Foto: Sveriges Byggindustrier