Nyheter

Branschen behöver samarbeta för att skapa en bostadsmarknad för alla

Försäljningen av nyproduktion har stannat av jämfört med föregående år och det är inte längre lika lätt att sälja nyproducerade bostäder. Branschen behöver tänka nytt och vara än mer innovativ för att öka intresset för befintliga och kommande projekt och släppa in fler på bostadsmarknaden.
Bostadsfrågan fortsätter att vara ett hett debattämne där många inblandade aktörer har sin syn på den rådande situationen på bostadsmarknaden. Det är ett faktum att det behövs fler bostäder samtidigt som produktionen av nya bostäder stannat av jämfört med hur takten för nyproduktion sett ut de senaste åren. Branschen anklagas samtidigt för att producera ett likriktat utbud som enbart vänder sig till dem med tjock plånbok vilket bland annat gör det svårt för förstagångsköpare och unga att komma ut på bostadsmarknaden.
Bristen på hyresrätter är fortsatt stor och hyrorna så pass höga att det stora flertalet inte har råd att betala månadshyran. Nyproducerade bostäder står således tomma och ett stort antal projekt som i dagsläget är på planeringsstadiet är pausade.
Hur ska man göra för att få snurr och rotation på bostadsmarknaden? Den frågan diskuterade Kicki Björklund, vd på Bostadsbolaget, Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska samt Niklas Berntzon, mäklare och partner på Eklund Stockholm på Fastighetsmässan i veckan.
Alla tre var överens om behovet av ett utökat samarbete inom branschen som behöver vara mer innovativ och tänka i nya banor.
– Jag efterfrågar fler kreativa lösningar där vi kanske även behöver utmana rådande lagstiftning, säger Kicki Björklund.
Hon understryker att ett utökat samarbete i större utsträckning är önskvärt för att skapa städer och bostadsområden med en större ”mix av människor”.
– Det handlar också om att skapa en plats för alla på bostadsmarknaden inte bara de som har råd med de dyrare bostadsobjekten, konstaterar Kicki Björklund vidare.
Panelen menar att det är en demokratisk rättighet att var en del av samhället vilket försvåras för dem som inte har någonstans att bo. Frågan ställdes om rådande bostadskris kommer tvinga fram nya kreativa lösningar. Det går inte att sticka under stol med att det under många år varit enkelt att sälja bostäder och i ärlighetens namn har man inom branschen inte behövt anstränga sig nämnvärt för att sälja nyproducerade objekt. ”Inte ens om de så legat på en åker med halvdan kommunikation i ett helt nytt bostadsområde där det knappt funnits någon service” som Niklas Berntzon uttrycker det.
Panelen var enig om detta faktum. Incitamentet att vara innovativa har därför varit lågt anser debattdeltagarna. Läget har helt enkelt varit enkelt och bekvämt. Vidare var panelen enig om att man behöver bygga det som folk faktiskt behöver och att inte bara nöja sig med att bygga bostäder utan även bygga trivsamma och väl fungerande livsmiljöer.
– Hus är givetvis en del av miljön, men det handlar om helheten. Vi har alltid ett helhetsperspektiv när vi bygger och ser bland annat till att exempelvis ha en bra butiksmix i området, förklarar Magnus Lambertsson.
Niklas Berntzon vill gå steget längre och efterlyser attraktiva dragplåster till nyproducerade bostadsområden och mindre attraktiva områden. Han menar att det finns en köpare till allt, men att byggherrarna och kommunerna också borde lägga manken till och se till att skapa attraktiva områden att vara stolta över för de boende. Det kan handla om att öppna en hippare restaurang i ett annars mindre välbesökt område för att öka attraktionskraften. Som exempel tog panelen upp Mulle Meck-parken i Järvastaden som gjort att även de som inte bor i området tar sig dit för att parken erbjuder en rolig och annorlunda lekplats.
– Man skulle behöva våga satsa lite mer. Det innebär givetvis en högre risk, men satsar man inget kan man heller inte vinna något. Det finns fler exempel på vågade satsningar som höjt trivseln och statusen i ett område för att man har sett till att satsa ordentligt istället för att bara bygga intetsägande områden med villamattor där alla hus ser likadana ut, menar Niklas Berntzon.
Magnus Lambertsson inflikar att det inte alltid är enkelt att bygga mer ”spännande områden” rent utseendemässigt eftersom det finns gestaltningsprogram i kommunerna att förhålla sig till som inte alltid tillåter någon flexibilitet. Så hur ska man då få till den önskvärda mixen av folk i olika områden? Förslag från panelen var mixade ägandeformer och attraktiva områden samt även någon form av utökat bostadsbidrag. Kanske kommer vi fortsättningsvis inte att bo mixat, låt säga, men genom att skapa trivsamma attraktiva miljöer kan vi ändå mötas i miljöer som förenar oss, som i Mulle-Meck-parken.
– Finns det inget av intresse att uppleva i ett område kommer man inte att besöka området, så enkelt är det. Det handlar också om att skapa stolthet i ett område. Finns det något att vara stolt över och värna om gör man det, det finns det många bra exempel på, fortsätter Niklas Berntzon.
Tycka vad man vill om panelens slutsatser men det går väl ändå att konstatera att en förändring krävs. Nytänkande och innovationer ligger högst upp på dagordningen. Det råder skarpt läge och det är dags att samarbeta så att alla har en rättvis möjlighet att leva och bo.
Bilden:
Hur ska man göra för att få snurr och rotation på bostadsmarknaden? Den frågan diskuterades på Fastighetsmässan i veckan med bland annat Niklas Berntzon, mäklare och partner på Eklund Stockholm.
Bild: Booli