Nyheter

Wallenstam prioriterar fem globala mål i Agenda 2030

Jämställdhet, hållbar energi för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbara städer och samhällen samt att bekämpa klimatförändringarna är de fem globala mål inom FN:s Agenda 2030 Wallenstam har valt att fokusera på i sitt hållbarhetsarbete.
– För oss så utgör dessa mål en tydlig plattform och koppling till vår ledstjärna inom miljö som vi kommer att arbeta med under nuvarande affärsplan. Vi ska årligen minska vår miljöpåverkan genom insatser inom fokusområdena energi, transporter och resurser, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef.
– Hela vårt fokus på hållbarhet, miljö och socialt engagemang bottnar i vår företagskultur och viljan att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar för att utifrån vår affär bidra till en god levnadsstandard för många människor genom att tillföra fler hyresrätter och samtidigt utveckla trygga, säkra och levande stadsdelar med attraktiva bostäder och lokaler, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.
Utifrån de fem globala mål i Agenda 2030 som prioriterats av Wallenstam är jämställdhet och mångfald viktiga principer vid rekryteringar och i det interna arbetet. Bolaget är sedan 2013 självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk genom dotterbolaget Svensk NaturEnergi. Arbetet med att aktivt minska energianvändningen i samtliga fastigheter samt minska mängden fjärrvärme är ett ständigt pågående arbete.
– Vi har även påbörjat att installera solenergi på några fastigheter och fortsätter utvecklingen av avancerad mätteknik i driften för att följa upp och arbeta med förbättringar och ser över hur vi kan påverka och förbättra vår avfallshantering, säger Karin.
Agenda 2030 består totalt sett av 17 globala mål för hållbar utveckling och är en detaljerad agenda som antogs av FN:s alla medlemsstater i september 2015. Agendan och målen ska vara vägledande för såväl FN som världens länder, i syfte att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.