Nyheter

Cementa avvecklar cementproduktionen i Degerhamn

I oktober 2018 meddelade Cementa att företaget övervägde att avveckla cement- och klinkerproduktionen i Degerhamn. Cementas styrelse har nu fattat beslutet att genomföra avvecklingen och sista produktionsdag blir den 30 april 2019.
Skälet till beslutet är otillräcklig lönsamhet i kombination med behovet av att ställa om inför ökade klimat- och energikrav. Cementtillverkningen kommer i stället att koncentreras till större fabriker.
Cementa behåller depån med lagersilo och hamnverksamheten för att fortsätta leverera anläggningscement från Degerhamn, och fortsätter även tillverka produkten mikrocement. Sex personer kommer att fortsätta arbeta vid fabriken och ny platschef blir Tommy Pettersson.
Under åren har olika projekt med miljöfokus genomförts vid fabriken, bland annat produktionsförsök av en miljöförbättrad cement. Detta långsiktiga utvecklingsprojekt har sedan starten drivits från koncernen HeidelbergCement, och de värdefulla erfarenheter som gjorts i Degerhamn kommer att tas vidare vid andra anläggningar.
Den tillståndsansökan för fortsatt täktverksamhet som Degerhamnfabriken skickade in under 2018 kommer att dras tillbaka. Cementa kommer att fortsätta äga marken, och efterbehandling av täkten ske enligt fastlagda planer.
– Det här har varit ett tufft beslut att ta med tanke på alla de personer som drabbas. Jag vill understryka att alla vid fabriken gör och har gjort ett fantastiskt jobb, säger vd Magnus Ohlsson.
Foto: Cementa