Nyheter

TDV rören får sin ersättare – TUDV rör

Inrha Fogarna har i många år monterat TDV rör i form av ett helt vanligt litet rör som monteras i fogen. Efter ett antal studier kom man fram till en ny konstruktion på TUDV(Tryck, Uppsamling, Dränering, Ventilation) röret som fungerar betydligt bättre än de vanliga rören.

Det nya är att det finns en liten plattform på insidan som fångar upp fukt i vägarna och leder den ut genom röret. Monteringen av detta nya TUDV rör görs genom att sidorna pressas in och röret monteras mellan betongelementen och sitter säkert på plats under fogningen. Det normala är att TDV rör monteras något under kryssen i betongen, detta
nya TUDV-rör monteras något lägre för att fukt lättare ska landa på plattformen.

TUDV-rören har en lättskrovlig yta för att de ska fogas samman med fogmassan till ett starkt förband. De Nya TUDV-rören finns som standard i betonggrå färg och de kan tillverkas i alla färger. TUDV-rören är lätta att klippa till så de inte sticker ut för långt.