Nyheter

C.F. Møller och EFFEKT vinner arkitekttävlingen om nya SIMAC i Danmark

I nya SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) skapas framtidens maritima undervisningsmiljöer i hamnen i Svendborg. Den öppna, flexibla och moderna skolan har designats av C.F. Møller Architects tillsammans med EFFEKT.
År 2022 kommer de nya byggnaderna att stå klara för att utbilda framtidens ledare inom Danmarks maritima näringsliv och en rad andra innovativa yrken. Utöver nya SIMAC inkluderar det vinnande förslaget även en omfattande plan för hur ett nytt område på Nordre Kaj, innehållande bostäder och handel, kan utvecklas. Här ingår ett konkret förslag för hur Kobberbækken (Kopparbäcken) åter kan öppnas upp. Detta skapar nya stadsnära grönområden samtidigt som det säkrar denna del av Svendborg mot framtidens mer och mer extrema nederbörd.
Arkitekttävlingen genomfördes av SMUC Fonden (Fonden Svendborg Maritime Uddannelses-center), som är en stiftelse som syftar till att äga, utveckla och bygga nya SIMAC samt att förvalta fastigheter och byggnader i samarbete med SIMAC. Projektet har bland annat möjliggjorts tack vare en betydande donation på 100 miljoner kronor från stiftelsen ”A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal”.
Vinnarprojektet för nya SIMAC signalerar öppenhet, flexibilitet och högt i tak
C.F. Møller Architects och EFFEKT har utsetts till slutliga vinnare av arkitekttävlingens fas 2. Juryn beskriver det vinnande förslaget som ett starkt förslag och utgångspunkt för etableringen av den nya skolan och för kommunens fortsatta arbete med utvecklingen av Nordre Kaj.
Styrelseordförande Frederik Ejlers, SMUC Fonden, säger:
– Vi i juryn har gjort bedömningen att C.F. Møller Architects och EFFEKT har presenterat en spännande och väldisponerad skola som avspeglar SIMAC:s fokusområden och visioner om öppenhet och flexibilitet. Nya SIMAC kommer att framträda som ett fyrtorn på Nordre Kaj, och vinnarprojektets fina känsla för skala ger mjuka övergångar till andra stora byggnader och öppna ytor i hamnen. Kort sagt tror vi att det nya huset kommer att avspegla en kraftfull och energisk institution med högt till tak och stor uppfinningsrikedom.
Borgmästare Bo Hansen (S), Svendborgs kommun, säger:
– Nya SIMAC blir en del av den marina kantlinje som bevarar och säkrar hamnen i Svendborg för framtiden. Vi är glada över att ha fått ett konkret förslag till en översiktsplan för området vid Nordre Kaj, som ger utrymme för både bostäder och arbetsplatser. Vi får en fin åtkomst till hamnen. Den nya stadsdelens struktur och täthet påminner om gamla Svendborg.
– Förslaget om att öppna upp ”Kobberbækken” kommer att skapa gröna förbindelser och ge nödvändigt skydd mot framtidens extrema nederbörd. Arbetet med att förverkliga visionerna i översiktsplanen är kommunens ansvar och kommer att vara ett viktigt fokusområde under de kommande åren.
Direktör Jesper Bernhardt, SIMAC, säger:
– Vi ser fram emot att ta emot fartyg och införliva maritima experiment och den senaste tekniken i hamnen. Med de nya förutsättningarna stärker vi innovationen och affärsutvecklingen i området, och vi kan tillgodose den ökande efterfrågan på sjöfartsutbildningar. Nya SIMAC kommer att vara en mycket attraktiv plats att utbilda sig på, och vi kan stärka vår roll som ett maritimt kraftcentrum som kan attrahera och behålla talanger i Svendborg.
En kombination av moderna undervisningsbyggnader och nya rekreationsmöjligheter för staden
Juryn lovordar det vinnande förslagets lyhördhet och teamets goda samarbetsförmåga under tävlingen. Detta bådar gott inför framtida samarbeten med SMUC Fonden när nya SIMAC ska förverkligas, och med Svendborgs kommun i vidareutvecklingen av översiktsplanen för Nordre Kaj.
Julian Weyer, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects, säger:
– Vi är jätteglada över att vårt förslag till nya SIMAC och översiktsplanen har tagits emot så väl. Nya SIMAC är en hyllning till hamnens distinkta arkitektur och maritima miljöer – ett flexibelt och modernt hus som med öppna, obehandlade och robusta miljöer skapar förutsättningar för samarbete. Utbildningsanstalten blir en integrerad del av staden och samspelar med nya gröna och rekreativa stadsmiljöer längs hamnen.
Sinus Lynge, partner och arkitekt på EFFEKT, fortsätter:
– Visionen för nya SIMAC är att stärka sambandet mellan staden, Nordre Kaj och hamnen som helhet. Huset kan bli en milstolpe i omvandlingen av Svendborgs hamn, och fungera som en katalysator för både stadsliv, utbildning och nytt näringsliv i hamnen.
Illustration: C.F. Møller Architects & EFFEKT