Nyheter

Fortsatt hög betalningsvilja för miljövänligt byggmaterial

Svenska bostadsägares betalningsvilja för miljövänligt är fortsatt hög. Cirka sex av tio är beredda att betala mer om byggmaterialet är svenskt eller har framställts med metoder som ger lägre miljöpåverkan. Det framgår av Bygmabarometern som tagits fram av YouGov på uppdrag av Bygma.
YouGov har för byggmaterialkoncernen Bygmas räkning för sjätte året i rad intervjuat drygt 1 000 personer som äger sitt boende. En av frågorna rör betalningsviljan för olika byggmaterial. De tillfrågade har fått ange om de skulle vara villiga att betala mer för byggmaterial som de vet är svenskt eller som framställts med mindre miljöpåverkan. Cirka sex av tio svenska bostadsägare uppger att de är beredda att betala mer för detta.
Högst betalningsvilja för svenskt byggmaterial finner man utanför storstadsområdena samt i gruppen bostadsägare som har anlitat hantverkare (till skillnad från de som har eller planerar att själva renovera).
När det gäller betalningsviljan för byggmaterial som framställts med miljövänliga metoder är den högre hos kvinnor är hos män, liksom hos äldre jämfört med yngre. Detsamma gäller personer som anlitar hantverkare jämfört med hemmasnickaren som har eller planerar att själv renovera.
– Fantastiskt bra och nödvändigt att intresset för hållbara byggmaterial ökar. De tillverkande företagen lägger år av forskning, tester och resurser för att utveckla hållbart byggmaterial, inom alla byggmaterialområden. Byggmaterialindustrierna är väl rustade inom såväl forskning som i tillverkningsprocesserna och utvecklingen för mer miljöanpassade produkter är en ren affärsmässig överlevnad, kommenterar Anneli Kouthoofd, vd för Byggmaterialindustrierna.
– Just hållbarhetsfrågor är något vi driver hårt själva, så det är oerhört glädjande att se att intresset och betalningsviljan för svenskt och miljövänligt håller i sig. För vår del får det naturligtvis gärna växa än mer och vi arbetar kontinuerligt med att sprida information och kunskap om hållbarhetsfrågor inom byggbranschen, kommenterar Carl Evedius, inköps- och marknadschef för Bygma i Sverige.
– Hållbar upphandling är ett av flera initiativ för att få en bra samhällsbyggnad över tid. Inte sällan ser vi dock priset styra val av byggmaterial och den offentliga upphandlingen borde kunna gå i bräschen här och visa ett hållbart sätt att köpa material.Byggmaterialindustrin kan produktutveckla hållbara byggmaterial hur mycket som helst men om ingen köper utvecklingen tar vi heller inga steg framåt. Byggmaterialindustrierna vill gärna ha skarpa hållbarhetskrav baserade på vetenskapliga metoder kopplade till lagstiftning och lika över landet, avslutar Anneli Kouthoofd.
Fakta om undersökningen:
Bygmabarometern genomförs av det globala undersökningsföretaget YouGov. Under september 2018 genomfördes sammanlagt 1008 CAWI-intervjuer med ett riksrepresentativt urval av män och kvinnor i åldern 25-74 år, som äger sin bostad och/eller fritidshus. Denna grupp utgör 69% av Sveriges befolkning.
Bild: Bygma