Nyheter

Artificiell intelligens kan hitta fastigheternas energitjuvar

På de flesta kontor släcks förstås ljuset på nätterna, men ändå räcker det att promenera förbi några kontorshus på kvällen för att se att det finns förvånansvärt många tända lampor kvar även efter alla gått hem. Och det är bara början. Många fastigheter har en stor mängd olika former av teknik som är igång dygnet runt, alla dagar på året.
Det här skriver Lars Kølendorf, Nordenchef för Aruba, ett företag inom Hewlett Packard Enterprise.
”Många företag har samtidigt allt svårare att hitta enkla saker att spara energi på, särskilt i fråga om just sina fastigheter. De har redan automatiserat att temperaturen sänks och monitorer släcks när folk lämnar jobbet. Lokalerna är redan optimerade på alla sätt.
Fast samtidigt finns det mycket teknik kvar som skulle kunna stängas av. En del funktioner måste förstås alltid fungera, utan att någon sätter igång den. Larmsystem till exempel. Men det finns också mycket teknik som inte alltid används. Problemet är bara att räkna ut exakt när den inte behövs.
Framtidens lösning på det här problemet är enligt min mening artificiell intelligens. Trots att alla verkar prata om AI idag, så är det verkligen inte alla problem som kan lösas med AI. Men ta ett exempel som ett trådlöst nätverk. Nätverket består av en mycket stor mängd delar, inklusive massor av accesspunkter på kontor, i butiker, lager och så vidare. Normalt är alla dessa apparater alltid beredda på att användas.
Att nätverket alltid är igång beror på att detta är en typ av teknik som ofta ses som så viktig för kundupplevelser och för medarbetares produktivitet att den inte får stängas av. Det gäller på allt från kontor till butiker och skolor.
Fast användningen kan ju variera en hel del. På kontor brukar wifi bara behövas ungefär mellan kl 8 och 18 på vardagar, medan ett universitetscampus kanske har ett användande som skiftar mellan klassrum, omkringliggande grupprum, bibliotek och lässalar, beroende på vilken tid det är på dygnet.
Artificiell intelligens kan i ett sådant fall analysera när nätverket använts tidigare på just den här platsen, och sedan använda all denna data för att förutse när nätverket kommer användas nästa gång, så att tekniken bara är igång när det är sannolikt att någon vill ansluta på den specifika platsen vid just den tidpunkten.
Om användningen ändras så lär sig ett sådant verktyg snart det. Skulle det trots allt dyka upp en användare som vill använda nätverket, så att säga på fel tid och fel plats, så kan tekniken bara starta upp igen.
Så detta är egentligen ett område som bara väntar på att en artificiell intelligens ska göra elförbrukningen mer effektiv. Att i stället manuellt försöka anpassa systemen är helt enkelt för komplicerat, medan AI är perfekt för den här typen av analys av stora mängder information.
Vi har själva sett exempel på att AI-baserade lösningar kan sänka elförbrukningen för vår egen teknik med 70 procent. Det samma gäller så klart inte bara nätverken utan även mycket annan teknik. Hur mycket ett verktyg som lär sig när det är semester kan spara vet vi dock inte ännu!”
Bilden:
Lars Kølendorf, Nordenchef för Aruba, ett företag inom Hewlett Packard Enterprise.