Nyheter

Byggherregruppen i Berga är nu komplett

Nu är det klart vem som blir den sjätte byggherren som utvecklar det nya området i Berga, Linköping. Slättö ansluter till byggherregruppen.
– Det känns bra att den sjätte byggherren nu är på plats och att arbetet fortskrider med en komplett byggherregrupp. Intresset för projektet är stort, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C).
Det nya bostadsområdet ska rymma cirka 500 bostäder i flerfamiljshus och småhus. Bostäderna består av både hyresrätter och bostadsrätter. Dessutom ska området få en ny kombinerad skola och förskola.
– Vi är mycket glada över att få ansluta till byggherregruppen och arbetet kring utvecklingen av området. Vi ser fram emot att nu få etablera oss i Linköping, en av Sveriges snabbast växande kommuner, och att få samarbeta med kommunen och övriga byggherrar. Vår markanvisning omfattar cirka 100 bostäder. Vi kommer utveckla bostäderna med fokus på hållbarhet och bygga på ett sätt så att det hållbara valet blir ett naturligt och enkelt val, säger Sofie Sihver, transaktionsansvarig Slättö.
Sedan tidigare är det klart att Bonava, Botrygg, Kärnhem, Mannersons och SHH ska vara med och utveckla Berga. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden och ska knyta samman Berga och Södra Ekkällan så att Berga blir en mer integrerad del av staden.
Byggherrarna ska tillsammans planera hur området ska se ut, med grund i de idéer som de lämnat in i markanvisningstävlingen. Projektet sker genom byggherresamverkan och är tänkt att bli ett nationellt exempel på hur man kan bygga bostäder med överkomliga hyror.