Nyheter

Ahlsell har ingått avtal med Quimper om finansiering

Med anledning av ägarförändringen som följer av Quimper ABs fullföljande av uppköpserbjudandet till aktieägarna i Ahlsell AB har Ahlsell och Quimper ingått finansieringsavtal.
Med anledning av fullföljandet av det erbjudande som Quimper AB offentliggjorde 11 december 2018 och därefter förklarade villkorat 13 februari 2019, har viss ägarförändringsklausuler i Ahlsells befintliga finansieringsarrangemang aktualiserats. Quimper har därvid erbjudit Ahlsell finansiering på marknadsvillkor för ersättning av tidigare finansiering, vilket avtal nu har träffats om.
Endast ledamöter som är oberoende av huvudägaren har deltagit i handläggning av ärendet.