Nyheter

Bostadsägare vill prata kvalitet inför byggnationer

En klar majoritet, 75%, av svenska bostadsägare vill diskutera kvalitet på byggmaterial med hantverkarna innan arbetet drar igång. Pris är av underordnad betydelse, kvaliteten är viktigare. Trots det sker det långt ifrån alltid. Det visar den senaste Bygmabarometern som genomförts av YouGov på uppdrag av Bygma.
Svenska bostadsägare är kvalitetsmedvetna och hela 95% av dem anger kvalitet som en viktig faktor vid val av byggmaterial. Det gör det till den enskilt viktigaste faktorn, långt före till exempel pris. Tre av fyra bostadsägare vill därför diskutera frågor om kvalitet på byggmaterialet innan det inhandlas, och de förväntar sig att hantverkarna tar initiativ till en sådan diskussion. Trots det tar hantverkarna bara diskussionen i 40% av fallen.
Det är sjätte året Bygmabarometern genomförs och samtliga år sedan 2013 har frågan om information om kvalitet på byggmaterial ställts. Genomgående har bostadsägarna angett att de vill få till en diskussion om kvalitet innan bygget drar igång och ändå visar siffrorna fortfarande att det sker i alltför låg utsträckning.
– Det är synd att dessa diskussioner inte blir av eftersom det ger nöjdare kunder både på kort och lång sikt. Vi hoppas att hantverkarna tar till sig det här, inte minst då kunskap verkligen är ett viktigt konkurrensmedel och branschen möter allmer kunniga konsumenter. Vi bistår alltid våra kunder med tips och råd om kvalitet, kommenterar Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma Sverige.
Fakta om undersökningen:
Bygmabarometern genomförs av det globala undersökningsföretaget YouGov. Under september 2018 genomfördes sammanlagt 1008 CAWI-intervjuer med ett riksrepresentativt urval av män och kvinnor i åldern 25-74 år, som äger sin bostad och/eller fritidshus. Denna grupp utgör 69% av Sveriges befolkning.
Bild: Bygma