Nyheter

Lindab öppnar Innovation Hub i Helsingborg

Lindab är Sveriges ledande företag inom ventilation och inneklimatlösningar. Nu öppnar företaget en ny anläggning för forskning och utveckling i Helsingborg – Lindab Innovation Hub.
Lindab Innovation Hub öppnar officiellt under våren 2019. Innovationshubben drivs som en fristående organisation och leds av Nicklas Friberg – Head of Lindab Innovation Hub. Teamet har i uppdrag att utforska nya tekniker och affärsmodeller. Den nya kunskapen ska spridas inte bara inom Lindab, utan till hela branschen.
Öppningen av Innovationshubben signalerar att Lindab tar framtidens inneklimatsutmaningar på allvar och investerar därför i en enhet med ett tydligt innovationsfokus. Forskningen visar att inomhusluftens kvalitet har stor betydelse för människors hälsa, prestation och produktivitet. Lindab vill öka medvetenheten om detta i hela branschen men även hos konsumenter.
Innovationshubbens team består av utvalda personer med specialkompetenser inom innovation, konceptutveckling och inomhusklimat. Genom att tillämpa nya koncept och kunddata ska de utmana befintliga attityder och presentera nya insikter. Målet är att arkitekter, fastighetsägare och fastighetsutvecklare ska få mer och fördjupad kunskap om inomhusluftens betydelse för människors välbefinnande.
Innovationshubben ska även erbjuda en startup-miljö för företag i branschen, som kan utveckla nya produkter och tjänster inom inomhusklimat till alla typer av byggnader.
– Vi ser en stor potential i att utnyttja moderna teknologier till att kunna visualisera och monitorera inomhusklimatet och på så sätt göra det mer relevant och synligt, med tydligt värde för alla. Tack vare vår investering i innovationshubben sänder vi en tydlig signal om att vi förbereder oss för framtiden, säger Ola Ringdahl, CEO Lindab Group.
Som en del i samma satsning för kunskapsutbyte och digitalisering förbereder Lindab sig på att digitalisera sitt program för utbildning, utställningsmässor och kommunikation och som en första konsekvens lämnar företaget bla. sitt tidigare upplägg med fysiska mässor och utställningar.
Företaget investerar istället i virtuella utställningar och konferenser online – mer innovativa och energieffektiva sätt att interagera med samarbetspartners och kunder
– Vår plan för 2019 följer tydligt trenden i andra branscher. Vi ser att många tar steget vidare från traditionella mässtrategier. Vi strävar alltid efter att få högsta möjliga avkastning på det vi investerar i marknadsföringsaktiviteter, och tack vare digitaliseringen ser vi möjligheter att visa upp våra erbjudanden och möta våra kunder på ett effektivare sätt än vid en traditionell mässa, säger Johan Rasmussen, Head of Market Communication, Lindab.
Med hjälp av innovationssatsningen med fokus på digital kommunikation hoppas Lindab nå nya målgrupper inom många olika branscher. Lindab ska bidra med kunskap och insikter inte bara till intressenter inom byggindustrin, utan till en bredare allmänhet som tillbringar större delen av sin tid inomhus.
– Med hjälp av modern teknik och nya lösningar vill vi hjälpa människor att bättre förstå och påverka inomhusluftens kvalitet och därigenom skapa en högre livskvalitet avslutar Ola Ringdahl.
Bilden:
På Mindpark i Helsingborg kommer Lindab att öppna sin innovationshub.
Foto: Mindpark