Nyheter

Bygglov för lokaler

I rapporten Marknadssignaler och Prognoser, som utkommer varje månad, presenterar analysföretaget Industrifakta bland annat statistik över hur byggloven utvecklas för offentliga och privata lokaler i Sverige. Beräkningarna bygger på SCB:s bygglovsstatistik och sträcker sig till november 2018.
Genom att jämföra antalet beviljade bygglov under perioden januari till november 2018 med samma period 2017 ger förändringen en tydlig indikation på hur investeringarna inom lokalbyggandet kommer att utvecklas den närmaste tiden. Siffrorna för privata lokaler indikerar en nedgång på knappt 15 procent och för offentliga lokaler en nedgång på strax under 20 procent. Det här framgår av Industrifakta.
Dock är det viktigt att komma ihåg att statistiken är preliminär och att det är antal beviljade bygglov som beräknas, vilket inte säger något om storleken på projekten. Emellertid ger dock statistiken en tidig fingervisning. Utvecklingen, som nu går neråt, ger därmed stöd åt Industrifaktas prognos för byggnadsinvesteringar under 2019 som pekar på en förväntad nedgång.
Källa: Industrifakta AB