Nyheter

Ännu ett rekordår – Västerås passerar en halv miljon gästnätter

Västerås besöksnäring har nått en ny rekordnivå. För första gången någonsin passerar staden en halv miljon kommersiella gästnätter. The Steam Hotel har satt Västerås på kartan, vilket stärker Västerås attraktionskraft.
Västerås blir en allt mer populär destination att besöka. De kommersiella boendena har haft en fortsatt positiv och stark utveckling även under 2018 och Västerås passerar för första gången en halv miljon gästnätter. Under 2018 registrerades 550 747 kommersiella gästnätter, varav 465 706 ägde rum på hotell. Det är en ökning med 12 procent jämfört med hela Sverige som enbart ökade med fyra procent.
– Vi har haft en fantastisk gästnattsutveckling även i år och främst på hotellen i Västerås. Kapaciteten ökade även under 2018 tack vare det nyöppnade Comfort Hotel. Att dessutom The Steam Hotel blivit en ”snackis” runt om i hela Sverige gynnar och stärker självklart Västerås attraktionskraft som turist- och mötesort, säger Pernilla Törngren, chef för Västerås Tourist Center, Västerås Marknad och Näringsliv.
Internationella gästnätter har ökat stort
De internationella gästnätterna har ökat med 56 % från 42 610 till 66 639. De marknader som visar på störst ökning är bland annat Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz och USA.
– Under 2018 inledde vi en satsning mot den norska marknaden i samarbete med Visit Sweden. Det är ett långsiktigt arbete men vi kan redan nu glädjande se att gästnätterna från Norge ökat. Här är besöksmålen otroligt viktiga då det är de som utgör själva reseanledningen. Kokpunkten är en stark dragare mot Norska marknaden och visst är det häftigt att cirka 75 % av alla som besöker Kokpunkten kommer från andra städer. Samarbetet med Visit Sweden blir än större under 2019 och då kommer även besöksmål som Strömsholms kanal, Ängelsberg och Sala Silvergruva att marknadsföras, berättar Pernilla Törngren.
FAKTA BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERÅS 2018
Totala antalet gästnätter på hotell, stugby, vandrarhem och camping 550 747 (+12 %)
Internationella gästnätter 66 639 ( +56% )
Nationella gästnätter 484 108 ( + 8% )
Hotellen i Västerås står för 465 706 av de totala gästnätterna. ( + 28 % )
Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB).
Foto: Västerås stad