Nyheter

Smart start för smarta byggnader

Fördelarna med smarta byggnader är välkända, men organisationer i den offentliga och privata sektorn är pressade att lägga sitt kapital på andra investeringar.
I den här artikeln utforskar Gunnar Skagelind, försäljningschef, Industry, Siemens Financial Services, “Smart buildings as a Service”; lösningar som utnyttjar besparingar genererade från minskad energianvändning och använder dessa besparingar för att finansiera de uppgraderingarna som krävs för att göra en byggnad “smart”.
Digital omvandling av byggnader är under kraftig tillväxt och försäljningen av smart byggnadsteknologi förväntas växa med ca 30% årligen. Smarta byggnader kan potentiellt spara mellan 15% och 25% av energikostnaderna. Dessa besparingar borde vara ett mål för såväl den privata som den offentliga sektorns fastighetsägare då de försöker generera besparingar åt aktieägare och skattebetalare. Varje dag som går kommer annars resultera i både förlorade besparingar och fördelar med smarta byggnader.
Smarta fastigheter utmärks av deras användning av avancerad teknologi med syfte att uppnå en mängd fördelar . Dessa fördelar inkluderar: stärkta byggnadsprestationer inom områden så som energi, verksamhet, säkerhet och trivsel; sänkning av priser för installation av utrustning, verksamheter, och tjänster; och betydligt högre användarnöjdhet. För att möta dessa mål kräver smarta byggnader den intelligenta infrastruktur som digitalisering möjliggör.
Data från dessa smarta system ger en fastighet en hjärna och en röst. Data är satt i arbete genom smarta byggnadskontroller i offentliga så väl som kommersiella byggnader, vilket ger fastigheter ett “centralt nervsystem” som balanserar och förlikar konkurrerande intressen så som energibesparingar, boendetrivsel och nätstabilitet.
Detta tillåter således byggnaders infrastruktur att vara en nyckelspelare i en organisations – och ibland ett helt samhälles – mål och syfte då luftkvalitetsmätare, solpaneler, trafikspårning och andra smarta samhällsteknologier är placerade på byggnaden. Försäljningstillväxt drivs på genom att bidra med optimala miljöer, maskiners ökade drifttid och minskade driftkostnader. Allt detta uppnås genom användning av avancerade analysmetoder för att mäta, samla in, och rapportera effektivitet av byggnadssystem.
Att förstå fördelarna med smarta byggnader är en sak; att hitta praktiska, prisvärda och hållbara lösningar för en smart omvandling är en annan. Då det är svårt för organisationer att prioritera en investering är det frestande att inte göra någonting. Men varje dag som går då en byggnad inte är konverterad till en smart byggnad är en dag då kapitalbesparingar uteblir, onödiga naturresurser används, och sociala fördelar inte tillfaller medborgare och medarbetare.
Banbrytande hyresvärdar och fastighetsägare letar därför alltmer efter lösningar där leverantörer av en tjänst, så som omvandlingen till smarta byggnader, använder sig av finansieringstekniker som eliminerar behovet av att göra egna investeringar och möjliggör omvandlingen genom en avgift som betalas månadsvis över den förutbestämda kontraktsperioden. Omvandlingen till smarta byggnader levererar attraktiva kostnads- och duglighetsförmåner som organisationer kan dra nytta av, även om de inte är villiga att avsätta egna medel.
Med andra ord letar de alltmer efter sätt att betala för resultat – i det här fallet kostnadsbesparingar och andra fördelar med smarta byggnader. I smarta byggnaders fall leder detta till framväxten av ett koncept som kallas för “Smart Buildings as a Service” – ibland kallat “servitization.” Hyresvärdar och fastighetsägare behåller sitt kapital för utvidgnings- och förbättringsinitiativ och låter integrerade teknologi-service-finansbolag finansiera den digitala omvandlingen av deras byggnader.
Det finns en mångfald av moderna finansmodeller som banar väg för detta, men den mest attraktiva av dessa modeller involverar smarta lösningar som kan möjliggöra omvandlingarna till en låg eller ingen nettokostnad för byggnadens ägare – offentliga så väl som kommersiella. En studie från Siemens Financial Services uppskattar värdet av en smart omvandling av en byggnad som är möjliggjord genom självfinansiering i Sverige, Norge och Finland:
När man använder smarta finansieringstekniker introducerar den integrerade lösningsleverantören teknologi och system för att skapa intelligenta byggnader som levererar en förutsägbar nivå av energibesparingar.
Den minskade energikostnaden är sedan omhändertagen för att effektivt finansiera den smarta omvandlingen. Även om minskningen av energianvändningen kommer att variera beroende på yttre faktorer, så som energikostnader, kommer besparingarna i de flesta fall vara pålitligt reflekterade i en finansstruktur för att leverera självfinansierade smart byggnader över hela världen.
Lösningsleverantören samtycker till ett kontrakt för en byggnadsomvandling med fastighetsägaren över en förutbestämd period, vilket ägaren efteråt kommer dra nytta av genom reducerad energikonsumtion, tillsammans med andra fördelar som smarta byggnader har. Fastighetsägaren har inte behövt utsätta sitt eget kapital för risk och kan behålla det för framtida strategiska utvecklingsarbeten – både i kommersiell tillväxt och i förbättrad offentlig service.
Med pressade budgetar kommer en del CFOs anta att investeringar i en smart byggnadsomvandling är ouppnåeligt. I verkligheten finns det dock en finansieringsteknik som tillåter organisationer att dra nytta av smarta byggnaders många fördelar till en låg eller obefintlig nettokostnad. Genom att inte genomföra en smart byggnadsomvandling kommer organisationer och fastighetsägare gå miste om dess medföljande fördelar och besparingar.