Nyheter

Clas Ohlson skapar en effektiv organisation för lönsam tillväxt

Clas Ohlson tar nu nästa steg i implementeringen av handlingsprogrammet CO100+. Genom att skapa en mer effektiv organisation frigörs resurser för den omställning som krävs för långsiktig lönsam tillväxt i en snabbt föränderlig detaljhandelsmarknad. Totalt beräknas 150- 200 tjänster att beröras av omställningen, primärt vid bolagets huvudkontor samt distributionscentral i Insjön.
Att effektivisera organisationen är ett av de tidigare kommunicerade nyckelområdena för kostnadsreduceringar i handlingsprogrammet CO100+. Andra nyckelområden där bolaget arbetar för att sänka kostnadsnivån är exempelvis lägre inköpskostnader för varor till försäljning, och för varor och tjänster för internt bruk. Som kommunicerats förväntas handlingsprogrammet reducera bolagets årliga kostnader med 200-250 miljoner kronor från och med verksamhetsåret 2020/21.
Syftet med den organisatoriska översyn som nu genomförs är att sänka kostnaderna och skapa en mer effektiv och flexibel organisation med rätt kompetensmix som står bättre rustad att dra nytta av de möjligheter som ges av digitalisering, automatisering och det ändrade kundbeteendet inom detaljhandeln.
– Digitaliseringen driver förändring i hela samhället, och detaljhandeln är inget undantag. Vi har redan tagit flera steg för att komma närmare kunden och nästa steg är att ändra vår kompetensmix för att ytterligare ta tillvara på de möjligheter som finns. Vi behöver också arbeta på nya sätt för att uppnå en kostnadsnivå som gör att vi kan fortsätta växa på en alltmer konkurrensutsatt marknad, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef på Clas Ohlson.
Totalt beräknas cirka 150-200 tjänster att beröras av förändringarna, primärt vid bolagets huvudkontor samt distributionscentral. Övertalighet liksom naturliga avgångar, omplaceringar och outsourcinglösningar kommer att diskuteras i förhandlingar med de fackliga organisationerna som inleds inom de närmaste veckorna. Processen kommer att ske i flera steg där en första driftsinskränkning planeras till våren 2019 och där hela processen beräknas vara avslutad i början av år 2020.
Bild: Clas Ohlson