Nyheter

Ramirent levererar när NCC bygger ny armeringsfabrik i Norrköping

Ramirent har fått i uppdrag att leverera moduler och maskinlösningar när NCC bygger en ny armeringsfabrik i Norrköping. Projektet som startar i februari 2019 sträcker sig fram till februari 2020 beräknas kosta 75 miljoner kronor. I totalleveransen från Ramirent AB ingår bland annat byggbodar, byggel- och värme samt diverse maskiner.
Ramirent i Norrköping och NCC har en lång tradition av samarbete.
– Det känns bra att återigen jobba tillsammans med det kompetenta Ramirent-teamet i Norrköping med Ingemar Kindgren i spetsen, säger projektchefen Rikard Botvidsson, NCC.
Det är Hercules Armering som investerar i en ny fabrik, men också i nya maskiner för att kunna robotisera tillverkningen av mer bearbetade produkter, som exempelvis armeringskorgar och montageprodukter. De nya, moderna lokalerna medför dels en bättre arbetsmiljö för medarbetarna och dels en energibesparing med hela 42 procent jämfört med de tidigare lokalerna.
– Med den nya fabriken förbättras våra möjligheter att i ännu högre grad tillgodose våra kunders behov av projektanpassad armering ”just in time”. Vi får fler tillverkningslinjer och moderna fabrikslokaler som är byggda enligt våra önskemål, säger Mikael Karlsson chef för Hercules Armering i Sverige.
NCC Buildings affärschef Marcus Sandlund betonar mervärdet av den nya armeringsfabriken.
– Vi är äntligen igång med detta projekt som i förlängningen kommer förse bygg-och Infrastrukturprojekt över hela Sverige med armeringsprodukter. Utbyggnaden förbättrar och stärker NCC:s egen verksamhet, men kommer givetvis även innebära ett positivt tillskott för hela regionen, avslutar Marcus Sandlund.
Bild: Ramirent