Nyheter

Nytt uppdrag till AF Gruppen i Oslo

AF Gruppen (AFG) har ingått avtal med Hasle Linje Næring (Höegh Eiendom och AF Eiendom) om uppförandet av ett nytt Nordic Choice Hotel och kontorshus i Hasle i Oslo.
Avtalet omfattar uppförande av hotell och kontorshus på sex våningar samt gemensam källare i två plan. Total bruttoarea är ca 21 000 kvadratmeter.
Hotelldelen, som har 217 rum, utvecklas i samarbete med Nordic Choice Hotels.
Byggnaden kommer att uppfylla kraven för energiklass A, passivhus, och certifieras som hållbar byggnad enligt miljöklassificeringen BREEAM-NOR – ”Very good”.
Byggnationen utförs som totalentreprenad till ett värde av 490 MNOK exklusive moms. Byggstart är planerad till första kvartalet 2019 och fastigheten beräknas stå klar under första kvartalet 2021.
– Hasle har blivit ett populärt ställe att bo och arbeta på. På kort tid har det vuxit fram som ett nytt och modernt område. Tillsammans med Höegh Eiendom ser vi fram emot att få ett miljövänligt hotell och kontorshus på plats som kommer att öka områdets attraktionskraft ytterligare, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.
Bild: AF Gruppen