Nyheter

Wallenstam inför Kundo för ökad tillgänglighet och service

Nu implementerar Wallenstam Kundo, ett webbaserat frågeforum som genom en intelligent och automatisk sökfunktion ger hyresgästerna snabba svar. Innehållet i den digitala plattformen, som nu finns att hitta på Wallenstams hemsida, byggs upp tillsammans med hyresgästerna utifrån den information som efterfrågas.

– Vi ser fram emot att nu kunna bistå våra kunder med mer service och en ökad tillgänglighet. Genom Kundo kan vi erbjuda boende hos oss effektiva svar dygnet runt. Dessutom kan vi samla synpunkter och förbättringsförslag för att utveckla vår service och verksamhet ytterligare, säger Kristina Landgren Carestam, avdelningschef för Kundservice på Wallenstam.

Kundo blir tillgängligt för både bostadshyresgäster och kommersiella hyresgäster hos Wallenstam, totalt sett omfattas över 9 000 hem och 1 000 kommersiella hyresgäster.

Genom statistik och rapporter kommer Kundo att vara ett komplement till befintligt CRM-system och ge information om vilka frågor som är mest relevanta för kunden. På sikt kommer även andra sökvägar och plattformar som Facebook att integreras för att möta hyresgästen och ge svar på frågor.