Nyheter

NCC får kontrakt på simhall i Norge

NCC, NUNO Arkitektur och Bærums kommun har undertecknat ett avtal om att bygga Ruds simhall. Ordern är värd cirka 330 MSEK och simhallen öppnas för allmänheten sommaren 2021.

– Simhallar är ett av NCC:s specialområden. Vi är Nordens största entreprenör inom segmentet med egna beprövade tekniska lösningar och arbetsprocesser. Vårt interna specialistteam har arbetat målinriktat tillsammans med kompetenta externa rådgivare för att kunna erbjuda Bærums kommun en attraktiv anläggning, säger Olle Forsberg, simhallsansvarig för NCC i Norge.

NCC har lång erfarenhet och kompetens inom utveckling och byggnation av badhus och simhallar. Projekt ledda av NCC såsom Røykenbadet i Røyken, pågående Manglerudbadet i Oslo och nu Ruds nya simhall i Bærum är exempel på projekt där byggherren drar nytta av NCC:s specialistkompetens.

– Tidig involvering av samtliga projektdeltagare från olika fackområden och yrkesgrupper är själva grunden för vårt arbete. Vi har gått från att vara en traditionell entreprenör till att bli en entreprenör som är specialiserad på att utveckla de projekt vi ska bygga tillsammans med kunder, brukare och samarbetspartner, säger Are Strøm, chef för NCC Building Norge.

Bærums kommun vill göra Ruds simhall till en av Norges mest klimat- och energivänliga simhallar och den blir Norges första BREEAM-certifierade simhall. Det innebär bland annat 30 procent lägre energiförbrukning jämfört med motsvarande byggnader, passivhusstandard och en återvinningsgrad på överblivet material på över 90 procent. Dessutom ska byggprojektet följa NCC:s eget kontrollsystem, ”Hållbar byggarbetsplats”.

Ordern på cirka 330 MSEK registreras i det fjärde kvartalet 2018 i affärsområdet NCC Building Nordics.

Illustration: NUNO Arkitektur