Nyheter

Energieffektiv lättbetong lägger ribban för hållbart byggande

Som vanligt är det alltid bäst att börja med det viktigaste, och vill man bygga hållbart, så är det givet att man bör välja hållbara byggmaterial. Med Ytong Energy+ lättbetong kan man vara säker på att man är på rätt väg och sänker energianvändningen.

Enligt Boverkets beräkningar släppte bygg-och fastighetssektorn ut 11,1 miljoner ton koldioxid 2015, vilket motsvarar 18 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det är för mycket, och vi måste se till att tänka smart och effektivt för att nå de nationella klimatmålen. Detta innebär bland annat att vi måste tänka på vad vi bygger med och välja material som är fria från skadliga ämnen och har lång livslängd. Xella som är världens största leverantör av lättbetong tar utmaningen på fullt allvar och, inte minst med Energy+ lättbetong.

Hållbarhet och ekonomiskt förnuft
För Xella är hållbarhet en integrerad del av företagets produktion och produktutveckling. Byggmaterial som i sig själv är isolerande är en lösning som är på stark frammarsch, detta eftersom de framställs utan artificiella material och skumplast. Energy+ kombinerar stor bärkraft, effektiv isolering och hög återvinningspotential i en och samma lösning.

Fredrik Johansson, CEO Scandinavia, hos Xella Sverige AB har märkt en ökande efterfrågan på energieffektiva material från byggbranschens aktörer, en tendens som han välkomnar i allra högsta grad:

– Byggbranschen börjar att inse vikten av att ta sitt ansvar och därför blir efterfrågan på bra och återvinningsbara kvalitetsmaterial automatiskt större. När man bygger läggs det mycket fokus på minsta möjliga energi- och resursförbrukning, vilket även är det mest ekonomiskt försvarliga alternativet eftersom miljöavgifterna stiger. Entreprenörer och byggherrar vill självklart ligga i täten och fatta de beslut som är smartast på längre sikt – både när det gäller hållbarhet och ekonomi.

Han fortsätter:
– Ytong Energy+ lämpar sig utmärkt för massiva konstruktioner med U-värde ner till 0,11 W/mK. Byggblocken är Cradle-to-Cradle certifierade, vilket innebär att alla material ingår i ett kretslopp, i vilket de – efter användandet – återvänder till naturen som biologiska näringsämnen eller återanvänds.
Produktens ekonomiska fördelar förtjänar att framhävas. Fredrik Johansson berättar att Energy+ är lätt och smidigt att bygga med. Den bärande väggen och isoleringen utförs i en och samma process, vilket garanterar en snabb konstruktion, som gör att kostnaderna hålls nere. Lösningen kan även kombineras med det diffusionsöppna Ytong putssystem, vilket betyder att entreprenören kan leverera en samlad lösning, bestående av själva uppbyggandet samt putsning av fasaden.

En samlad lösning
Ytong Energy+ lättbetong kan kombineras med Ytongs ljudisolerande Silka väggsystem, som kan användas till både nybyggen och renoveringar. Vid energirenoveringar rekommenderas isoleringsskivan Ytong Multipor. På så sätt behöver man bara en leverantör för att få en samlad lösning, som lever upp till kraven om hållbarhet, bra inomhusklimat, värmeisolering, stabilitet och kostnadseffektivitet.

– Vi har många produkter i många olika kategorier, vilket skapar en massa fördelar för entreprenörer och byggherrar, inte minst tack vare att de slipper att kommunicera med flera olika leverantörer. Dessutom behöver de inte att ta ställning till en massa olika materiallösningar, vilket gör byggprocessen billigare och mer effektiv. Xella har som mål att göra det enklare genom att kunna erbjuda bra helhetslösningar och möta framtiden med miljösmarta alternativ.