Nyheter

Byggtomten blev en lekplats genom digital dialog

Skanska gör en dialogsatsning i Göteborg där invånarna får vara med och utveckla staden som de själva vill bo i. Med ett innovativt digitalt verktyg kan alla som vill lämna in förslag när nya bostadskvarter planeras. I pilotprojektet Tolered blev en kal byggtomt till lekplats.

När Göteborgs stadskärna byggs ut utvecklar Skanska Nya Hem bostäder på flera platser och bjuder allt oftare in till medborgardialog i tidiga skeden när det fortfarande är möjligt att påverka. Närboende, allmänhet och bostadsköpare får löpande information om planerna och kommer med synpunkter, frågor och förslag.

– Vi har ett ansvar att utveckla en hållbar och attraktiv stad där människor vill bo i framtiden. Ingen känner en plats bättre än de som redan bor där, därför vill vi lyssna på dem och göra rätt från början, säger Christina Ingelsten, ansvarig för hållbar bostadsutveckling på Skanska Nya Hem.

Digitalisering ger inflytande
Skanska är den första byggherren att använda en innovativ dialogportal på nätet där den intresserade kan lämna in förslag, rösta på andras eller till och med formge platser i ett visuellt kartverktyg.

– Det här är en ny metod som ger ännu större inflytande. Med det digitala verktyget kan vi nå ut till fler som vill påverka och enkelt och systematiskt samla in deras synpunkter. Vi kan kategorisera idéerna, hitta teman som är viktiga för flest och ta in dem i våra beslut. Det blir också lättare att återkoppla till deltagarna genom digitala utskick och respons är en viktig del av dialogen, säger Rikard Gustavsson som är Skanskas projektutvecklare i Tolered, Göteborg.

Unik användning av byggtomt
Tolered är platsen för första testet av dialogportalen, där Skanska Nya Hem ville göra den tomma ytan till en tillgång för området i väntan på byggstart. Marken blev en lekplats efter insamlade förslag från de boende i området. Gungor och grävskopor, gymredskap, basketkorgar och boulebana.

Kristina Björkegren tog med både vänner, barn och barnbarn till invigningen. Hon är en av dem som gått in i dialogportalen och gjort en egen skiss av lekplatsen i kartverktyget.

– Mina barnbarn bor tre hus bort och har ingen bra lekplats och det finns inte så mycket att göra här i området så jag tyckte det här var ett gyllene tillfälle. Jag tycker att det är en bra idé att involvera dem som bor runtomkring. Det är väl så man vill att samhället ska fungera, att vi får vara med och bestämma om närmiljön som vi nyttjar, säger Kristina Björkegren.

Win-win-win
Dialogen är en del av det sociala hållbarhetsarbetet och ska ge invånarna inflytande på stadsutvecklingen: de som berörs av förändringen får vara med och påverka resultatet. När många olika människor kommer med synpunkter blir det också möjligt att bygga kvarter där fler känner sig välkomna.

Medan det traditionellt funnits en rädsla i byggbranschen för att kringboendes åsikter ska blockera byggprocessen tror Christina Ingelsten att dialog vänder synpunkterna till en tillgång.

– När invånarna får insyn och inflytande kan de se fram emot en positiv förändring i närområdet istället för att oroa sig för en stökig byggarbetsplats. Vi tror att alla vinner på dialog: staden, byggaktörerna och invånarna. Det här är ett arbetssätt för framtiden.

På bilden:
Karolina Olsson, Skanska och Rikard Gustavsson, Skanska.
Foto: Niklas Maupoix/Skanska