Nyheter

Unik stadsdelsatlas presenterar nya metoder för hållbar stadsutveckling

I en unik stadsdelsatlas riktar Whites Victoria Percovich och Karl Landin fokus på befintliga värden i Malmöstadsdelen Sofielund – och ifrågasätter områdets (ö)kända narrativ.

– Det är dags att inkludera sociala och samhälleliga värden och inte enbart stirra oss blinda på värden inom fastighets- och exploateringsekonomi, säger Victoria Percovich, hållbarhetsspecialist.

Atlasen är en kartläggning av stadsdelens lokala näringsliv och sociala nätverk ­– och en analys av vilka strukturella förutsättningar som krävs för en långsiktig och hållbar stadsutveckling i Sofielund.

Under hösten kommer atlasens kunskapsunderlag vidareutvecklas till en handbok för metoder kring mapping och planering för byggande i den befintliga staden, i samarbete med ArkDes.

– Ofta utvecklar och planerar vi befintliga områden med existerande verksamheter, nätverk och sociala värden som om det vore jungfrulig mark. Men om det är något vi vet om framtiden så är det att det kommer bli sällsynt att bygga på helt ny, orörd mark, säger Victoria Percovich.

I atlasen ifrågasätts den traditionellt snäva definitionen av vad som är värdefullt i stadsutvecklingsprocesser.

– Vi behöver acceptera det faktum att staden är, och kommer alltid vara, i ständig förändring. När vi utvecklar i befintlig miljö måste vi göra planer som utgår det som finns på platsen idag och som har utrymme för flexibilitet, säger Karl Landin.

Malmö stad och Fastighetsägarna Sofielund är beställare av atlasen.

Sofielund stadsdelsatlas är också kopplad till två forskningsprojekt:

  • Free School of Architecture, ett projekt inom ramen för WRL, White Research Lab, Whites interna enhet för praktiknära forskning och utveckling. Här studeras grundtankarna kring värdefrågor, narrativ i stadsutveckling och behovet av nya planeringsverktyg.

  • ”Bygga i befintlig stad”, ett projekt inom ramen för Malmökontorets forskningssatsning CoLAB, där fokus ligger på att testa nya kartläggningsmetoder.