Nyheter

Fastighetsägarna ökar fokus på utveckling och hållbarhet

Den 1 juni tillträdde Rikard Silverfur den nyinrättade tjänsten som chef Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige. Samtidigt rekryteras Mikael Johansson att ansvara för området fastighetsförvaltning. 

Fastighetsbranschen är en nyckelbransch när det gäller strävan att uppnå såväl nationella som globala mål för hållbar utveckling. De globala målen integrerar de tre dimensionerna av hållbar utveckling och syftet är att uppnå en hållbar utveckling genom att försöka lösa klimatkrisen, minska ojämlikheter och avskaffa extrem fattigdom fram till 2030.

– Som branschorganisation har vi en fantastisk möjlighet att tillsammans med medlemmarna arbeta enligt de globala och allt skarpare nationella målen. Fastighetsbranschen ligger långt framme i exempelvis energi- och jämställdhetsfrågor. Vi ser glädjande tecken på att hållbarhetsfrågorna både breddas och ges större vikt vid utveckling av nya och befintliga byggnader och inte minst av hållbara städer & samhällen, säger Rikard Silverfur, chef Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige.

Mikael Johansson påbörjar sin tjänst som näringspolitisk expert i september och kommer att ansvara för frågor relaterade till fastighetsförvaltning. Mikael är civilingenjör i industriell ekonomi och kommer närmast från rollen som VD för bostadsbolaget Christer Johansson Förvaltnings AB i Karlskoga. Innan dess har Mikael bland annat arbetat som underhållschef på Botkyrkabyggen.

– Som uppväxt i fastighetsägarfamilj har jag varit i kontakt med förvaltningsfrågor sedan barnsben. Jag har arbetat med fastighetsförvaltning i olika roller, senast som ledare för familjeföretaget i Karlskoga. Det känns väldigt spännande att genom min nya roll ytterligare få engagera sig i förvaltningsfrågor, säger Mikael Johansson, tillträdande näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.