Nyheter

Woodhouse Rosendal växer fram – ny växel i bostadssatsning

Grunden är snart på plats för Skandia Fastigheters nya bostadshus i Rosendal, Uppsala. De 158 hållbara hyreslägenheterna blir det senaste tillskottet i bolagets bostadsutveckling, som på sikt kommer att ligga på cirka 500 lägenheter per år.

Skandia Fastigheter vann en markanvisningstävling i Uppsalas framväxande stadsdel Rosendal. Här byggs ett kvarter med hus på fem till åtta våningar kring en gemensam innergård med bland annat odlingar, verkstad och lekplats. Rosendal blir inte bara en blandad stadsdel, med bostäder, handel, service, skola och natur – utan också ekologiskt hållbar. Skandia Fastigheters byggnader kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad silver och till stor del byggas av trä. Inflyttning i ”Woodhouse Rosendal” är beräknad till 2019.

Samtidigt pågår omfattande bostadsutveckling inom bolagets övriga bestånd. I Sundbyberg har den nya stadsdelen Fabriksparken precis börjat byggas, med 153 lägenheter. På Gamla Värmdövägen i Nacka pågår en påbyggnad med två nya våningar och 39 hyreslägenheter och löpande konverteras ett antal omoderna kontor i svaga kontorslägen till bostäder. I Göteborg planeras över 1 000 nya lägenheter vid Frölunda Torg och Backaplan.

– Vi satsar stort, både på upprustning av befintliga lägenheter och utveckling av nya. På sikt räknar vi med att producera cirka 500 nya bostäder per år på våra huvudmarknader. Att göra det på ett hållbart sätt är en självklarhet för oss och därför passar det som handen i handsken att vara en del av just Rosendal. Uppsala, där vi är hemmastadda sedan länge, är dessutom i en mycket expansiv fas och vi vill självklart vara med och växa med staden, säger Bo Jansson, Fastighetschef Bostäder, Skandia Fastigheter.

Bild: Kjellander + Sjöberg arkitektkontor