Nyheter

Göteborg minskar avfallet – förskolor, skolor och äldreboenden blir avfallssnåla

Landets första avfallssnåla skola och förskola finns i Göteborg. Den här veckan får Gropens gård förskola ta emot diplom för arbetet med att minska sitt avfall och därmed sin miljöpåverkan.

– Vi har visat att det – med små åtgärder – går att förändra verksamheten och minska vårt avfall. Vi är stolta över att vara föregångare, inte bara för andra förskolor utan också för barnen och föräldrarna, säger Katarina Zupancic, enhetschef på Gropens gård förskola som i måndags firade sin succé.

På fem månader har de lyckats reducera sitt restavfall med hela 46 procent. De har även minskat sitt matavfall med 15 procent.

Men med minskat avfall minskar inte bara miljöpåfrestningen – även kostnader, tid och utrymme för att förvara varor och avfall minskar och arbetsmiljö förbättras då man inte behöver lägga så mycket tid och kraft på att hantera produkterna och avfallet.

– Tidigare kom det balar och pallar med engångsmaterial, nu har våra inköp minskat betydligt, säger Katarina Zupancic. Personalen har själva valt 35 åtgärder för att minska avfallet, allt ifrån att ersätta engångstossor med skogräns och pappershanddukar med textilhanddukar till att servera lagom stora portioner så mindre mat slängs.

Sandeklevsskolan i Bergsjön har även de jobbat med att bli avfallssnåla. Idag, torsdag, tar de emot diplom för sitt arbete. Resultatet? 46 procents minskning av restavfallet och 39 procent mindre matavfall.

Inte bara skolorna minskar sin miljöpåverkan. Efter ett lyckat pilotprojekt på Sekelbo äldreboende arbetar nu Göteborgs Stads alla 55 äldreboenden med bli avfallsnåla. Detta beräknas minska klimatpåverkan med cirka 800 ton, avfallet med 350 ton och kostnaderna med drygt 11 miljoner kronor – pengar som istället kan läggas på omsorgen om de äldre.

Även sju av Göteborgs Stads kontor arbetar med att bli avfallssnåla och fler är på gång

Härnäst kommer Kretslopp och vatten vi att sprida Avfallssnål förskola och skola i hela staden. Göteborgs avfallsförebyggande arbete väcker också intresse i övriga landet då staden är först i landet med detta.

Resultat och åtgärder för hur olika typer av verksamheter kan minska sitt avfall finns samlade i checklistor och vägledningar som finns på goteborg.se/forebyggavfall

Kretslopp och vatten har även gjort en film om stadens avfallsförebyggande arbete, se goteborg.se/forebyggavfall