Nyheter

BASF bringar dagsljus i mörkret

Hur kan man föra in dagsljus i byggnader på ett sätt som gör att inte ens fönsterlösa rum behöver någon artificiell belysning på dagtid? Och hur kan man utnyttja solljuset optimalt bakom glasfasader utan bländning? BASF har hittat ett smart system som löser båda problemen. 

Metoden bygger på principen med ljusstyrning och består av tre komponenter: en film, ett ljusschakt och ljusarmaturer. Filmen är inbäddad i isolerande glas och leder ljuset från glaset till ett ljusschakt som innehåller reflekterande film. Dagsljuset transporteras genom schaktet till byggnadens innersta delar, där ljusarmaturer sprider det i rummen. Ljusarmaturerna är dessutom försedda med LED-lampor som ger kompletterande ljus till rummen när det inte finns något naturligt dagsljus eller när det är otillräckligt.

Ljuskoncept med människan i centrum

HLC – humancentrerad belysning – står för ett holistiskt begrepp med betoning på människan och hennes välbefinnande. HLC innefattar de visuella, känslomässiga och biologiska effekterna av ljus, och BASF:s dagsljussystem kan bidra till bättre rumslig kvalitet på bland annat skolor, sjukhus, affärscentrum och kontor.

Många konstruktionsmöjligheter för arkitekter

Systemet innebär att dagsljuset kan transporteras till byggnadens inre utan att det krävs några extra strukturer på fasaden. Inne i byggnaden är systemet flexibelt: det kan antingen döljas inne i ett undertak eller vara en synlig inredningsdetalj. Det går att bygga in i både befintliga och nya fasadlösningar utan att konstruktionsmöjligheterna begränsas.