Nyheter

Ny central högstadieskola

I takt med att Linköpings kommun växer ökar behovet av nya skolor. Barn- och ungdomsnämnden har därför kommit överens om en ny högstadieskola som ska byggas i Nya Kungsberget. Den rymmer nära 1 000 elever.

Barn- och ungdomsnämnden ger Lejonfastigheter uppdraget att ta fram ett förslag på den nya skolan. I den första etappen ska det byggas en högstadieskola med plats för 900 elever i årskurs sju till nio. Det ska även byggas en grundsärskola med plats för 75 elever i samma årskurser.

Som en eventuell andra etapp möjliggörs en utbyggnad med plats för ytterligare utbildningslokaler på 5 000 till 7 000 kvadratmetrar.

Barn- och ungdomsnämndens ordförande och vice ordförande, Jakob Björneke (S), och Erik Östman (M), är överens om satsningen.

– Det här är ett första steg som är viktigt och bra. På det här sättet säkerställer vi att det finns tillräckligt med skolplatser för ett växande Linköping, säger Jakob Björneke (S), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Linköpings kommun växer, vilket gör att behovet av nya elevplatser inom grundskolan och grundsärskolan är stort. Det är attraktivt med centrala grundskolor, och därför är Nya Kungsberget en passande plats.

– Det är fantastiskt skönt att vi kan komma vidare i den här frågan. Behovet av nya skolplatser är stort och den här överenskommelsen löser en stor del av det behov som finns, säger Erik Östman (M), kommunalråd och vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i frågan på nästa veckas nämndmöte.