Nyheter

Klart för nya lokaler för ​restaurangskolan på Kungsmadskolan

Kommunfullmäktige beslutade idag att det kommunala fastighetsbolaget Vöfab i samarbete med Växjö kommun ska bygga om Kungsmadskolan för att ge plats åt restaurangskolan och en restaurangmatsal för 80 personer.

Kungsmadskolans restaurangutbildning finns idag både på Kungsmadskolan och i lokaler vid Ringsbergskolan och lokalerna vid Ringsberg är i stort behov av renovering.

– Vi ser stora fördelar med att skapa nya lokaler som samlar hela restaurangskolan. Det möjliggör en mer innovativ och modern yrkesutveckling i branschen. Det blir också en positiv skjuts framåt för hela skolan och för matlandethuvudstaden Växjö, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Det är lokalerna på Kungsmadskolan där det nedlagda programmet för hantverk och design tidigare fanns, som görs om. Förutom lokaler för restaurangskolan byggs det där även ett nytt miljörum, ny godsmottagning samt en ny plåtverkstad.

Investeringen är på 52 miljoner kronor och hyran blir cirka 3,8 miljoner kronor per år.

Ombyggnaden för restaurangskolan planeras vara klar våren 2019 för att kunna tas i bruk av verksamheten inför höstterminen 2019.

Byggnaden där restaurangskolan ligger idag är föremål för framtagandet av en detaljplan för hela Ringsberg/Kristineberg, där även denna byggnad berörs.

Bild: LBE Arkitekt