Nyheter

Bygger Hardangerbadet

LAB Entreprenør AS, ett bolag inom AF Gruppen (AFG), har ingått ett avtal med Hardangerbadet Eigedom AS om byggnation av Hardangerbadet.

Hardangerbadet AS och LAB Entreprenør AS har utvecklat projektet under en längre tid. Hardangerbadet är en kombinationsbyggnad som innehåller lokaler som tävlings- och terapibassäng, privatdriven familj- och upplevelsebassäng, vårdcentral och andra hälsorelaterade verksamheter.

Byggnaden kommer också att ha ett apotek och besökscenter för fisk-och skaldjursproduktion.

Hardangerbadet är planerat som en totalentreprenad och avtalet omfattar 166 MNOK exkl. moms. Start sker första maj 2018 och badet förväntas vara klart för öppning i mitten av december 2019.

– Vi ser fram emot att sätta igång arbetet med det här fina projektet. LAB har under lång tid samarbetat med de lokala aktörerna bakom Hardangerbadet och vi ser fram emot ett bra samarbete under den kommande perioden, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.