Nyheter

Småa bygger 200 hyresrätter och bostadsrätter i Barkarbystaden

Småa AB förändrar upplåtelseformen för sina planerade lägenheter i Barkarbystaden, Järfälla. Av de drygt 200 bostäderna planeras 75% att upplåtas som hyresrätter. Övriga bostäder kommer att upplåtas med bostadsrätt i Brf Kronan. Förändringen är en naturlig anpassning till efterfrågan och marknadsläge.

Småas byggnation är det sista kvarteret i den första etappen i Barkarbystaden. Delar av projektet ställs om till hyresrätter enligt en överenskommelse mellan Småa och Järfälla kommun. Överenskommelsen görs som en naturlig anpassning till efterfrågan och marknadsläge. 25 procent av bostäderna planeras bli bostadsrätter i Brf Kronan och 75 procent blir hyresrätter, där en stor andel kommer att vara mindre lägenheter om 1-2 rum och kök.

ab barkarbystaden

– Vi ser fram emot att förverkliga denna fina byggrätt med välplanerade bostäder i båda bostads- och hyresrättsform. Detta blir Småas första mixade projekt vad gäller upplåtelseform vilket vi tror kommer bidra starkt till projektets och områdets framgång, säger Fredrik Arpe, VD på Småa.

Köpe- och exploateringsavtal har tecknats
Beslutet om köpe- och exploateringsavtal med Småa fattades av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 4 december.

– Jag är glad att Barkarbystaden fortsätter att attrahera investerare och byggaktörer. Köpe- och exploateringsavtalet med Småa AB innebär att det sista kvarteret i Barkarbystaden nu kan färdigställas genom en blandning av både nya bostadsrätter och hyresrätter, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Köpe- och exploateringsavtalet avser fastigheten Barkarby 2:54 och omfattar en byggrätt om 10 520 m2 ljus BTA. Byggstart planeras under 2018 med etappvis inflyttning med start preliminärt 2019/2020.

Om Barkarbystaden
Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanering inom detaljplan för Barkarbystaden II och III samt detaljplanearbete för Barkarbystaden IV, Veddesta I och Veddesta II.

Redaktionen